Lokaty bankowe przez internet

 

 

Jaką lokatę wybrać?

Lokata bankowa jest to umowa pomiędzy bankiem a jego klientem polegająca na lokowaniu środków pieniężnych klienta w danym banku. Zwykle lokaty bankowe zawierane są na ściśle określony okres czasu.

Po wygaśnięciu umowy bank zobowiązany jest do wypłaty kapitału wraz z odsetkami. Lokaty bankowe podzielić można na lokaty odnawialne oraz nieodnawialne. W przypadku lokaty odnawialnej, po upływie terminu końca umowy, lokata jest automatycznie przedłużana, w przypadku lokaty nieodnawialnej kapitał w niej zawarty zostaje wypłacony wraz z odsetkami. Banki również nakładają pewne warunki w przypadku korzystania z lokaty w czasie jej trwania. Zwykle wypłacanie funduszy z lokaty w czasie jej trwania zagrożone jest utratą odsetek, jednak aktualnie wiele banków pozwala na korzystanie ze środków, które się na niej znajdują. Lokata bankowa przez internet to łatwy sposób na podział swojego kapitału. Polecamy naszą aktualną listę lokat bankowych przez internet.