Rachunek inwestycyjny przez internet

 

 

Domy maklerskie.

rachunek-inwestycyjny-przez-internetRachunek inwestycyjny jest to otwierany w biurze maklerskim rachunek służący do przechowywania wszelkich informacji o środkach pieniężnych na nim rozdysponowanych oraz inwestycjach w postaci papierów wartościowych. 

Klient posiadający rachunek inwestycyjny może za pomocą domu maklerskiego w każdym momencie przeprowadzać operacje inwestycyjne takie jak zakup bądź sprzedaż papierów wartościowych. Dom maklerski wykonuje te czynności w swoim imieniu na rzecz klienta. W domu maklerskim zatrudnieni są również maklerzy czyli osoby upoważnione do przeprowadzania operacji na giełdzie. Rachunek inwestycyjny przez internet to łatwa forma założenia własnego rachunku i szybkiego rozpoczęcia przeprowadzania operacji inwestycyjnych. Polecamy sprawdzić naszą aktualną listę rachunków inwestycyjnych przez internet.