500 plus na pierwsze dzieckoJarosław Kaczyński w czasie ostatniej konwencji PiS obiecał już w lipcu, że świadczenie z programu 500+ należeć się będzie dla każdego dziecka.

Najnowsze informacje weryfikują tą obietnicę - pierwsza wypłata możliwa będzie dopiero we wrześniu.

 

 

 

 

 


500 plus na pierwsze dziecko.

Składając tę obietnicę Jarosław Kaczyński prawdopodobnie nie zdawał sobie jeszcze sprawy ile problemów sprawi ona dla aktualnego rządu.

Jeśli pierwsze pieniądze z tytułu 500 plus na pierwsze dziecko miałby by znaleźć się na kontach rodziców, składanie wniosków o świadczenie musiałoby rozpocząć się jeszcze wcześniej co przy olbrzymiej ilości potencjalnych chętnych oraz konieczności reorganizacji budżetu bardzo skomplikowało sprawę. Nie bez znaczenia jest również fakt, że najlepszym rozwiązaniem byłaby możliwość składania wniosków na dodatek za pierwsze dziecko w tym samym czasie co wniosek na dodatek za kolejne. Aby móc wprowadzić takie rozwiązanie - pierwsza wypłata może nastąpić dopiero we wrześniu. Rząd prawdopodobnie znalazł rozwiązanie tego problemu. Pieniądze wypłacone zostaną we wrześniu wraz z wyrównaniem za trzy miesiące. W takim przypadku dla rodziców pierwszego dziecka wypłacone zostanie aż 1500 złotych dodatku. Bez wątpienia takie posunięcie będzie korzystne dla kampanii wyborczej - już w październiku kolejne wybory.