przezinternetObligacje należą do rodzaju papierów procentowych.

Papiery takie mają charakter pożyczkowy. Umożliwiają uzyskanie oprocentowania. Każdy kto je nabywa w pewien sposób udziela pożyczki. Zatem co to są obligacje? - jest to specyficzna forma pożyczki.

 

 

 

 

 

 

 


Obligacje z punktu widzenia emitenta.

 • emitent obligacji jest pożyczkobiorcą (dłużnikiem),
 • wykorzystanie przez emitenta środków z obligacji na wcześniej określone cele. Emitent musi określić na co wyda środki i nie może tego zmienić,
 • zmitent obligacji płaci odsetki,
 • oddaję pożyczkę poprzez wykup obligacji w określonym terminie (wcześniej ustalonym).
   

Co to są obligacje z punktu widzenia posiadacza:
 

 • nie ponosi odpowiedzialności za straty emitenta.
   

Klasyfikacja obligacji:

 

1. Obligacja według sposobu  oprocentowania:

 • obligacja o stałej stopie oprocentowania,
 • obligacja o zmiennej stopie oprocentowania,
 • obligacje indeksowane,
 • obligacje dyskontowe.

 

2. Obligacja według podmiotu emitującego:

 • obligacja skarbowa,
 • obligacja komercyjna,
 • obligacja podmiotu samorządowego.

 

3. Obligacja według sposobu wykupu:

 • obligacja o spłacie jednorazowej,
 • obligacja o spłacie ratalnej,
 • obligacja z prawem emitenta do przedterminowego wykupu,
 • obligacja z klauzulą uniemożliwiającą emitentowi wcześniejszy wykup,
 • obligacje nie podlegające zakupowi.

 

4. Obligacja według dodatkowych cech:

 • obligacje zamienne,
 • obligacje z wariantem,
 • ze zobowiązaniem emitenta do dodatkowego świadczenia,
 • bez gwarancji wypłaty oprocentowania,
 • obligacje dające prawo do uczestnictwa w zyskach emitenta.

 

Jeśli wiesz już co to są obligacje zachęcamy do zapoznania się z ich specyficznymi formami takimi jak kuponowe czy zerokuponowe. Co to jest obligacja kuponowa czy zerokuponowa dowiesz się na naszej stronie. Sprawdź również porównanie pożyczek pozabankowych gdzie znajdziesz ofertę pożyczki dla siebie.