przezinternetRodzaje banków dzielimy na:

Banki uniwersalne – banki, które wykonują wszystkie czynności bankowe. Czynności bankowe dzielą się na takie, które mogą wykonywać tylko banki oraz takie, które oprócz banków mogą wykonywać również inne instytucje finansowe.

Banki specjalizowane – W Polsce jest to tylko bank hipoteczny, banki hipoteczne są regulowane odrębnymi aktami prawnymi. Oprócz tego jest też specjalizacja z punktu widzenia klientów np. banki obsługujące tylko 200,50 największych podmiotów gospodarczych w danym kraju. W Polsce nie ma takiego banku. Inna specjalizacja to np. działalność na określonym terenie (np. banki spółdzielcze). W Polsce ciężko określić taki bank.

 

 


3 formy organizacyjno-prawne:

 

  • banki w postaci spółek akcyjnych,
  • banki spółdzielcze,
  • banki państwowe.

 

W polskim sektorze bankowym dominuje kapitał zagraniczny. Kapitału zagranicznego nie posiadają: Bank Ochrony Środowiska, Bank Pocztowy, PKO. SA.