przezinternetSystem bankowy – jest to zbiór wszystkich instytucji bankowych, które funkcjonują w danym kraju i innych instytucji, które współgrają z tymi bankami. Jest opisywany przez regulacje prawne określające szereg aspektów powstawania oraz funkcjonowania banków. W Polsce istnieje ustawa – prawo bankowe.

System bankowy w Polsce:
NBP i banki komercyjne +Komisja Nadzoru Finansowego, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Krajowa Izba Rozliczeniowa, Związek Banków Polskich