Depozyt bankowy jest og贸lnym okre艣leniem przyjmowanym przez banki wk艂ad贸w oraz lokat pieni臋偶nych od klient贸w, jest r贸wnie偶  us艂ug膮 bankow膮 polegaj膮ca na przyjmowaniu na przechowanie w szczeg贸lno艣ci papier贸w warto艣ciowych, bi偶uterii, kruszc贸w szlachetnych, numizmat贸w lub dokument贸w. Istniej膮 dwa rodzaje depozyt贸w - na 偶膮danie oraz depozyty terminowe.

Depozyty bankowe na 偶膮danie to depozyty, kt贸re mo偶na wycofa膰 z banku w dowolnym momencie. Taki charakter maj膮 depozyty gromadzone na rachunkach rozliczeniowych, bie偶膮cych i pomocniczych oraz na rachunkach oszcz臋dno艣ciowo-rozliczeniowych. Za depozyty banki oferuj膮 w zamian zazwyczaj ni偶sz膮 stop臋 procentow膮 ni偶 za depozyty terminowe. Depozyty terminowe s膮 to 艣rodki pieni臋偶ne, kt贸re nie s膮 potrzebne do finansowania bie偶膮cej dzia艂alno艣ci przedsi臋biorstwa lub wydatk贸w bie偶膮cych osoby fizycznej, mog膮 przynie艣膰 jednak doch贸d w postaci wy偶szego oprocentowania, poniewa偶 powierzone bankom 艣rodki pozostaj膮 do ich dyspozycji przez d艂u偶szy czas, p艂ac膮 one za depozyty terminowe wy偶sze odsetki. 

 

 

 


Depozyty bankowe - r贸偶nice.

Granica pomi臋dzy depozytami bie偶膮cymi oraz depozytami terminowymi coraz bardziej si臋 rozmywa, o czym mo偶e 艣wiadczy膰 pojawienie si臋 tzw. Rachunk贸w oszcz臋dno艣ciowych.

Cechuj膮 si臋 one du偶a p艂ynno艣ci膮, umo偶liwiaj膮 w dowolnym czasie wp艂at臋 nowych 艣rodk贸w pieni臋偶nych, kt贸re od razu zaczynaj膮 pracowa膰 na nasz膮 korzy艣膰. Wyp艂ata 艣rodk贸w nie poci膮ga za sob膮 utraty odsetek, jednak nale偶y si臋 liczy膰 z tym, 偶e jedynie pierwsza wyp艂ata w miesi膮cu nie jest obci膮偶ona dodatkow膮 prowizj膮. Ka偶da kolejna wi膮偶e si臋 zazwyczaj z konieczno艣ci膮 uiszczenia odpowiedniej zap艂aty. Konta oszcz臋dno艣ciowe s膮 z regu艂y wy偶ej oprocentowane ni偶 depozyty bankowe bie偶膮ce. Ostatnim czasy pojawiaj膮 si臋 coraz cz臋艣ciej rachunki oszcz臋dno艣ciowe oferuj膮ce oprocentowanie zbli偶one do lokat terminowych.

 


Bezpiecze艅stwo depozyt贸w bankowych.

W celu zapewnienia bezpiecze艅stwa depozyt贸w, w wielu krajach obj臋te s膮 one systemami gwarantowania depozyt贸w.

Oznacza to, 偶e nawet w przypadku bankructwa banku, klienci mog膮 odzyska膰 ca艂o艣膰 lub cz臋艣膰 swoich wk艂ad贸w. Tworzone s膮 w tym celu fundusze, kt贸re w razie potrzeby wyp艂acaj膮c膮 poszkodowanym klientom rekompensaty. Warto pami臋ta膰, 偶e ka偶dy bank odsetki nalicza wed艂ug stopy procentowej sta艂ej lub zmiennej. Konkretny spos贸b naliczania ustalany jest przy podpisywaniu umowy. Jedna rzecz pozostaje jednak niezmienna: im wy偶sze oprocentowanie i kr贸tszy okres kapitalizacji, tym wy偶sza stopa dochodu z depozytu bankowego. Wk艂ady bankowe gwarantowane s膮 w Polsce przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.