Sp贸艂dzielcze Kasy Oszcz臋dno艣ciowo-Kredytowe to organizacje non-profit dzia艂aj膮ce na podstawie ustawy o SKOK i prawa bankowego. Skok-i tworzone s膮 przez grup臋 os贸b fizycznych w celu zapewnienia im 艂atwiejszego dost臋pu do kapita艂u i bezpieczniejszego sposobu pomna偶ania kapita艂u. SKOK-i dzia艂aj膮 na zasadzie sp贸艂dzielni, nie s膮 wi臋c podmiotami komercyjnymi. Cz艂onkiem SKOK-u mo偶e zosta膰 ka偶da osoba fizyczna po艂膮czona wi臋zi膮 o charakterze zawodowym b膮d藕 organizacyjnym, kt贸ra wype艂ni odpowiedni膮 deklaracj臋, wniesie op艂at臋 wpisow膮, wykupi co najmniej jeden udzia艂 i wniesie wk艂ad cz艂onkowski. Spo艂eczne Kasy Oszcz臋dno艣ciowo-Kredytowe s膮 instytucjami zaufania publicznego dlatego tez konieczne jest posiadanie odpowiedniego aparatu nadzoru i kontroli ich dzia艂alno艣ci, rol臋 t臋 spe艂nia KSKOK czyli Krajowa Sp贸艂dzielcza Kasa Oszcz臋dno艣ciowo-Kredytowa zrzeszaj膮ca wszystkie Kasy. G艂贸wne zadania SKOK to mi臋dzy innymi wydawanie pozwole艅 na prowadzenie okre艣lonej dzia艂alno艣ci, nadz贸r nad spe艂nianiem ustawowych wymaga艅 przez Kasy oraz kontrola kompetencji os贸b zasiadaj膮cych w zarz膮dach Kas. KSKOK posiada pewne cechy Banku Centralnego bowiem w razie k艂opot贸w z p艂ynno艣ci膮 refinansuje dzia艂alno艣膰 Kas. Natomiast rol臋 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego spe艂nia TUW SKOK czyli Towarzystwo Ubezpiecze艅 Wzajemnych Sp贸艂dzielczych Kas Oszcz臋dno艣cuiowo-Kredytowych.


Uprawnienia SKOK.

SKOK-i posiadaj膮 uprawnienia do wykonywania okre艣lonych us艂ug finansowych na rzecz swoich cz艂onk贸w, w tym tak偶e us艂ug bankowych, kt贸rych specyfika polega na pozyskiwaniu klient贸w dzi臋ki uproszczonym procedurom kredytowania. Organami SKOK s膮: walne zgromadzenie cz艂onk贸w, rada nadzorcza, zarz膮d oraz komisja kredytowa. Cz艂onkami rady nadzorczej i zarz膮du mog膮 by膰 osoby, kt贸re nie by艂y prawomocnie skazane za przest臋pstwo karno-skarbowe. Krajowa SKOK okre艣la wymogi kwalifikacyjne cz艂onk贸w zarz膮du, daj膮c r臋kojmi臋 prowadzenia dzia艂alno艣ci kasy z zachowaniem bezpiecze艅stwa 艣rodk贸w pieni臋偶nych i wk艂ad贸w w niej zgromadzonych. W sk艂ad zarz膮du wchodzi nie mniej ni偶 3 cz艂onk贸w kasy. Do zada艅 komisji kredytowej nale偶y w szczeg贸lno艣ci przedstawienie zarz膮dowi: opinii w sprawie wniosk贸w o udzielanie po偶yczek i kredyt贸w oraz przymusowego 艣ci膮gni臋cia niesp艂aconych w terminie po偶yczek i kredyt贸w. W dniu 27 pa藕dziernika 2012 r. wesz艂a w 偶ycie ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o sp贸艂dzielczych kasach oszcz臋dno艣ciowo 鈥 kredytowych, kt贸ra w kompleksowy spos贸b okre艣la zasady tworzenia, organizacji i dzia艂alno艣ci sp贸艂dzielczych kas oszcz臋dno艣ciowo 鈥 kredytowych, a tak偶e zasady sprawowania nad nimi nadzoru.