Weksel skarbowy jest to bon lub bilet skarbowy, d艂u偶ny papier warto艣ciowy Skarbu Pa艅stwa na okaziciela o warto艣ci nominalnej 10 tys. PLN z terminami emisji od 1- 52 tygodni (standardowo 13 i 52 ). Oprocentowanie bon贸w ma charakter sta艂y, dyskontowy ( dochodem jest r贸偶nica pomi臋dzy cen膮 zakupu, a warto艣ci膮 nominaln膮 bonu). W Polsce emitentem bon贸w skarbowych jest Ministerstwo Finans贸w, a agentem emisji, odpowiedzialnym za organizacj臋 emisji oraz dokonywanie rozlicze艅, Narodowy Bank Polski. Celem emisji jest finansowanie kr贸tkoterminowo deficytu bud偶etowego, ujemnego salda handlu zagranicznego b膮d藕 sp艂at zobowi膮za艅 d艂ugoterminowych. Polskie bony skarbowe emitowane s膮 w postaci zdematerializowanej czyli w formie elektronicznego zapisu w Rejestrze Papier贸w Warto艣ciowych dokonywanego przez agenta, kt贸ry rejestruje zmiany stanu posiadania wynikaj膮ce z obrotu. S膮 instrumentami zbywalnymi, w kt贸rych Skarb Pa艅stwa zobowi膮zuje si臋 do bezwarunkowego zap艂acenia okre艣lonej kwoty w okre艣lonym czasie osobie wskazanej na wekslu.

 


Bon skarbowy potwierdza zaci膮gni臋cie przez pa艅stwo kr贸tkoterminowej po偶yczki.

Celem emisji tych bon贸w jest regulowanie p艂ynno艣ci bud偶etu pa艅stwa. Emituj膮c bony mo偶na neutralizowa膰 negatywne skutki braku synchronizacji termin贸w osi膮gania dochod贸w i dokonywania wydatk贸w bud偶etowych. Instrumenty te emitowane s膮 na okresy nie przekraczaj膮ce 1 roku. Emisja bon贸w na rynku pierwotnym mo偶e przybiera膰 posta膰 sprzeda偶y bezpo艣redniej lub przetargu . Na rynku pierwotnym dost臋p do bank贸w skarbowych maj膮 jedynie okre艣lone podmioty tzw. dealerzy lub maklerzy. To instytucje, kt贸re dokonuj膮 regularnych zakup贸w tego instrumentu oraz animuj膮 obr贸t wt贸rny. W roli dealera najcz臋艣ciej wyst臋puj膮 banki komercyjne, fundusze inwestycyjne, towarzystwa emerytalne i towarzystwa ubezpieczeniowe. Bony skarbowe maj膮 charakter dyskontowy, tzn. s膮 sprzedawane po cenie ni偶szej ni偶 wynosi ich warto艣膰 nominalna ( tzn.  cena, po kt贸rej s膮 wykupowane w terminie zapadalno艣ci przez emitenta). Stopa dyskonta informuje o ile cena zakupu bonu jest ni偶sza od warto艣ci nominalnej. Stopa ta wyra偶ona jest w procentach w skali jednego roku.

Podstawow膮 cech膮 bank贸w skarbowych jest zerowy stopie艅 ryzyka, sprawia to 偶e s膮 atrakcyjnym papierem lokacyjnym. Za zerowe ryzyko nabywca p艂aci koszt w postaci niebieskiego oprocentowania, jednocze艣nie niskie oprocentowanie 艣wiadczy o niewielkim koszcie zaci膮ganego przez skarb pa艅stwa kredytu. Bony s膮 r贸wnie偶 wykorzystywane przez banki centralne do regulacji obiegu pieni膮dza w gospodarce .