Pomoc spo艂eczna jest to jedna z instytucji polityki spo艂ecznej pa艅stwa, kt贸rej g艂贸wnym zadaniem jest pomoc osobom i rodzinom w radzeniu sobie w trudnych dla nich sytuacjach 偶yciowych, jakich nie mog膮 one same pokona膰 przy wykorzystaniu swoich mo偶liwo艣ci, uprawnie艅 i w艂asnych 艣rodk贸w. 殴r贸d艂a pa艅stwowej pomocy spo艂ecznej nale偶y szuka膰 w ustanowionym w Anglii prawie ubogich w 1601 roku, zgodnie z kt贸rymi na gminy na艂o偶ono obowi膮zek pomocy osobom pozbawionym opieki ze strony rodziny. Znaczenie pomocy spo艂ecznej wzros艂o w okresie rozwoju przemys艂u i rodzenia si臋 z kapitalizmu. Zaowocowa艂o to nowym regulacjami w Anglii zreformowane prawo ubogich w 1834r. Danii 1849r., natomiast na terenach polski w 1817r.

 

 


Pomoc spo艂eczna polewa przede wszystkim na :

 • Pracy socjalnej,
 • realizacji zada艅 wynikaj膮cych z rozeznanych potrzeb spo艂ecznych,
 • przyznawaniu i wyp艂acani przewidzianych ustaw膮 艣wiadcze艅 (m.in. zasi艂ek celowy, zasi艂ek okresowy),
 • prowadzeniu i rozwoju niezb臋dnej infrastruktury socjalnej,
 • analizie i ocenie zjawisk rodz膮cych zapotrzebowanie na 艣wiadczenia z pomocy spo艂ecznej,
 • rozwijani nowych form pracy spo艂ecznej oraz samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

 


Klasyfikacja pomocy spo艂ecznej:

- ze wzgl臋du na wymiar pomocy:

 • Pomoc sta艂a najcz臋艣ciej przybiera posta膰 pieni臋偶n膮 oraz rzeczow膮 i dotyczy os贸b, kt贸re z r贸偶nych powod贸w nie s膮 w stanie podj膮膰 pracy i w zwi膮zku z tym trzeba im zapewni膰 艣rodki do 偶ycia. Skala tej pomocy jest zr贸偶nicowana, cho膰 jej zasadnicz膮 cz臋艣膰 stanowi膮 艣rodki przyznawane na podstawie regulacji prawnych. Liczba os贸b korzystaj膮cych z tej formy pomocy nie jest na og贸艂 znaczna i cechuje si臋 stabilno艣ci膮. Do tej grupy mo偶na r贸wnie偶 zaliczy膰 osoby, kt贸re otrzymuj膮 rent臋 socjaln膮.
 • Pomoc o charakterze dora藕nym- zar贸wno rzeczowa jak i pieni臋偶na w postaci r贸偶nego rodzaju zasi艂k贸w ( w tym r贸wnie偶 zasi艂k贸w celowych) ta forma pomocy ma w najwi臋kszym stopniu charakter uznaniowy. Wynika to zar贸wno z mo偶liwo艣ci dzia艂ania organizator贸w i dawc贸w jak i  wielkiego zr贸偶nicowania potrzeb biorc贸w. Ta forma pomocy obejmuje te偶 wydawanie posi艂k贸w ubrania czy nawet schronienie.
 • Domy pomocy spo艂ecznej.
 • Pomoc okresowa- przyznawana jest osobom b膮d藕 rodzinom, kt贸re z r贸偶nych wzgl臋d贸w nie mog膮 zapewni膰 sobie odpowiednich 艣rodk贸w do 偶ycia. Pomoc ta przybiera form臋 zasi艂k贸w finansowych lub rzeczowych, albo jedn膮 i drug膮. Skala udzielanej w ten spos贸b pomocy jest zmienna, a liczba os贸b korzystaj膮cych w przypadku Polski zale偶y przede wszystkim od liczebno艣ci grupy os贸b, kt贸re utraci艂y prawo do zasi艂k贸w dla bezrobotnych.

- ze wzgl臋du na form臋:

 • Realizowana w naturze- pomoc spo艂eczna w formie innej ni偶 pieni臋偶na. Ma w wi臋kszym stopniu charakter pomocy celowej, mniejsze jest ryzyko jej niew艂a艣ciwego wykorzystywania. Ogranicza ona jednak istnienie podmiotowo艣膰 ubiegaj膮cego si臋 o pomoc, trinia mu alokacj臋 艣rodk贸w wed艂ug potrzeb.
 • Realizowana w 艣rodkach pieni臋偶nych .