Unifikacja jest to metoda normalizacji, kt贸rej celem jest zmniejszenie r贸偶norodno艣ci wyrob贸w b膮d藕 okre艣lonych czynno艣ci. Pierwszymi krokami unifikacji w zakresie gospodarczym by艂y pr贸by okre艣lenia warto艣ci jednostek miar: obj臋to艣ci, d艂ugo艣ci, ci臋偶aru. Unifikacja powstaje poprzez ujednolicenie cech i prowadzi do zwi臋kszenia uniwersalno艣ci wyrob贸w oraz us艂ug, umo偶liwia zamienne stosowanie r贸偶nych cz臋艣ci, u艂atwia r贸偶norakie procesy. W ubikacji d膮偶y si臋 do przej臋cia jednego rozwi膮zania, a w艂a艣ciwie wzgl臋dnie mo偶liwej jak najmniejszej liczby rozwi膮za艅. Umo偶liwia to wytwarzani nie tylko licznych rodzaj贸w wyrob贸w, jednak du偶ych serii. Przynosi wi臋c du偶e korzy艣ci producentom, poniewa偶 umo偶liwia to produkcj臋 wielkoseryjn膮, gdy偶 jest to bardzo istotne ze wzgl臋d贸w ekonomicznych, dzi艣 unifikacja staje si臋 jednak czym艣 wi臋cej, to nie tylko zaspokojenie potrzeb klienta, ale i r贸wnie偶 艣rodowiska, unikanie niepo偶膮danych skutk贸w ubocznych, bezpiecze艅stwo u偶ytkowania oraz niezawodno艣膰. W pocz膮tkach obecnego stulecia znacz膮ce osi膮gni臋cia w dziedzinie unifikacji na skal臋 艣wiatow膮 zawdzi臋czamy dzia艂alno艣ci Mi臋dzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO. Unifikacja opiera si臋 na ugruntowanych osi膮gni臋ciach techniki, nauki oraz praktyki. Okre艣la bowiem ona nie tylko podstaw臋 stanu, ale r贸wnie偶 przysz艂ego rozwoju, tote偶 powinna ona pod膮偶y膰 za post臋pem.

 


Wyst臋puje ona p艂aszczyznach r贸偶nych dziedzin, kt贸rymi s膮 mi臋dzy innymi:

 • Informatyka- unifikacja jest to operacja na dw贸ch b膮d藕 wi臋cej drzewach, kt贸ra znajduje takie przyporz膮dkowanie zmiennych, 偶e drzewa te s膮 r贸wne,
 • logika- przy pomocy unifikacji zakresy poj臋ciowe niezwi膮zane ze sob膮, b膮d藕 niezgodne staj膮 si臋 cz臋艣ci膮 ca艂o艣ci r贸wnie偶 nabywaj膮 zgodno艣ci,
 • prawo- unifikacja jako ca艂okszta艂t dzia艂a艅 legislacyjnych,
 • maszynoznawstwo- unifikacj膮 nazywamy stosowanie w r贸偶nych cz臋艣ciach maszyny tych samych element贸w, ich zespo艂贸w,
 • fizyka- unifikacja oznacza teori臋 fizyczn膮 g艂osz膮c膮 fundamentaln膮 jedno艣膰 proces贸w fizycznych, rozpatrywana w dw贸ch aspektach jako unifikacja opisu b膮d藕 oddzia艂ywa艅.

Podczas unifikacji stosuje si臋 nast臋puj膮ce zasady:

 • Konsensu,
 • uwzgl臋dnienia interesu publicznego,
 • wykorzystywania osi膮gni臋膰 nauki jak i techniki,
 • jednolito艣ci oraz sp贸jno艣ci.

G艂贸wnymi celami unifikacji krajowej s膮:

 • Zapewnienie oraz poprawa funkcjonalno艣ci,
 • uregulowanie pewnych r贸偶nic przez wprowadzenie sta艂ych jednostek pomiar wed艂ug racjonalnych praw ekonomicznych,
 • zapewnienie jako艣ci oraz niezawodno艣ci wyrob贸w, proces贸w, r贸wnie偶 us艂ug,
 • upowszechniane post臋pu technicznego,
 • usuwanie barier technicznych w handlu i zapobieganie ich powstawaniem,
 • poprawa funkcjonalno艣ci, kompatybilno艣ci oraz zamienno艣ci wyrob贸w, proces贸w i us艂ug r贸wnie偶 regulowania ich r贸偶norodno艣ci,
 • uproszczenie jak r贸wnie偶 u艂atwienie porozumiewania si臋 przez ujednolicenie poj臋膰,
 • uproszczenie r贸wnie偶 u艂atwienie porozumiewania si臋 poprzez ujednolicenie poj臋膰, nazw, oznacze艅, symboli, definicji do powszechnego stosowania,
 • zapewnienie ochrony 偶ycia, zdrowia, 艣rodowiska oraz interes贸w konsument贸w a tak偶e bezpiecze艅stwa pracy,
 • poprawa warunk贸w oraz bezpiecze艅stwa( m.in. poprzez wprowadzenie okre艣lonych standard贸w),
 • dzia艂ania na rzecz uwzgl臋dnienia interes贸w krajowych.