Koszty pracy jest to wydatki, kt贸re ponosi organizacja na zatrudnienie oraz rozw贸j personelu. Zatem w okre艣leniu koszt贸w pracy zawieraj膮 si臋 r贸wnie偶 wydatki wykraczaj膮ce poza 艣ci艣le okre艣lone nak艂ady, w formie 艣rodk贸w rzeczowych oraz us艂ug na prac臋 偶yw膮, uwzgl臋dniaj膮c r贸偶norodne potrzeby pracownicze koszty pracy obejmuj膮 wydatki na:

- podr贸偶e s艂u偶bowe

- dzia艂alno艣膰 socjalno- bytow膮

-bezpiecze艅stwo oraz higien臋 pracy

- doskonalenie personelu

- rekrutacj臋 oraz selekcje kandydat贸w do zatrudnienia

- dojazdy do pracy

- p艂ace oraz jej opodatkowanie

- sk艂adk臋 ubezpieczeniow膮

- nagrody oraz odszkodowania.

Koszty pracy stanowi膮, po koszach materia艂贸w oraz energii najwa偶niejsz膮 pozycj臋 艣rodk贸w koszt贸w rodzajowych przedsi臋biorstw produkcyjnych (w przedsi臋biorstwach us艂ugowych maj膮 zwykle najwy偶szy udzia艂) wp艂ywaj膮c znacz膮co na konkurencyjno艣膰 firmy.

Koszty pracy mo偶emy rozpatrywa膰 r贸wnie偶 w aspekcie ekonomicznym i spo艂ecznym. Spo艂eczne koszty pracy interpretowa膰 nale偶y jako ca艂kowity nak艂ad ponoszony na przygotowanie, rozw贸j oraz wykorzystanie potencja艂u pracy w gospodarce. Koszty te obejmuj膮 ca艂o艣膰 nak艂ad贸w dotycz膮cych zatrudnienia, przygotowania do pracy zawodowej i nak艂ad贸w na potrzeby ludzko艣ci w wieku produkcyjnym, dotycz膮 one nak艂ad贸w w skali makroekonomicznej ponoszonych na rozw贸j zasob贸w ludzkich w kraju, a wykorzystane s膮 na poziomie mikroekonomicznym w przedsi臋biorstwach.

Brak jednoznacznej interpretacji koszt贸w pracy spowodowany jest g艂贸wnie wielo艣ci膮 ich sk艂adnik贸w r贸wnie偶 silnymi zwi膮zkami koszt贸w pracy ze stref膮 spo艂eczn膮. Znaczna liczba sk艂adnik贸w koszt贸w pracy ma swoj膮 genez臋 nie tylko poza stanowiskiem oraz miejscem pracy, ale r贸wnie偶 poza osoba pracownika i mog膮 si臋 wi膮za膰 z jego rodzin膮 jak r贸wnie偶 sytuacjami 偶yciowymi nie zwi膮zanymi z prac膮, kt贸rych skutki jednak odnosz膮 si臋 do pracownika, traktuj膮c w ten spos贸b koszty pracy zaliczy膰 do nich nale偶y:

- koszty obs艂ugi rozlicze艅 zwi膮zanych z Pa艅stwowym orez ewentualnie Zak艂adowym Funduszem Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych

- koszty obs艂ugi rozlicze艅 z tytu艂u refundacji koszt贸w organizacji miejsc pracy r贸wnie偶 wyp艂acanych wynagrodze艅 ze 艣rodk贸w urz臋d贸w pracy

- koszty utrzymania dzia艂贸w zajmuj膮cych si臋 obs艂uga spraw pracowniczych

- koszty przygotowania dokumentacji dotycz膮cymi zatrudnienia

- koszty prowadzenia archiwum akt racowniczych

- wynagrodzenie chorobowe oraz dodatki do zasi艂k贸w chorobowych

- 艣wiadczenia na rzecz pracownik贸w zwi膮zane z wypadkami przy pracy

- koszty usankcjonowanych prawnie absencji pracowniczych poza chorob膮, macierzy艅stwem itd.- urlop wypoczynkowy, okoliczno艣ciowy, szkoleniowy

- zasi艂ki wynagrodzenia, 艣wiadczenia oraz dodatki finansowane przez ZUS

- p艂ace oraz inne 艣wiadczenia zwi膮zane z zatrudnieniem pracownik贸w

- narzut na wynagrodzenia- sk艂adki na ubezpieczenia spo艂eczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych 艢wiadcze艅 Pracowniczych

-odpis zwi膮zane z naliczeniem zak艂adowego funduszu 艣wiadcze艅 socjalnych