Stopa inflacji to procentowa zmiana og贸lnego poziomu cen w kolejnych okresach, najcz臋艣ciej liczona rok do rok. Poziom cen wyznaczany jest przez 艣redni膮 wa偶on膮 cent towar贸w oraz us艂ug w gospodarce. U艣rednienie jest uproszczeniem rzeczywisto艣ci, gdy偶 ceny nie wszystkich d贸br lub us艂ug rosn膮, malej膮 w tym samym stopniu. W praktyce to jedna bardzo wygodne r贸wnie偶 dlatego w wielu statystykach pos艂ugujemy si臋 wska藕nikami cen tj. CPI cz PPI, og贸lny trend wzrostu przeci臋tnej ceny d贸br oraz us艂ug okre艣lony jest mianem inflacji ( tzn. dodatnia stopa inflacji), a w przypadku spadku przeci臋tnej ceny d贸br oraz us艂ug m贸wimy o deflacji ( tzn. ujemna stopa inflacji). Alternatyw膮 przy obliczaniu poziomu cen mo偶e by膰 m.in. delator PKB b臋d膮cy stosunkiem nominalnego PKB do realnego PKB, innymi s艂owy oznacza ona cen臋 d贸br oraz us艂ug uwzgl臋dnionych w PKB w danym roku w stosunku do cen tych samych d贸br oraz us艂ug w roku bazowym.

Za walk臋 z inflacj膮 w Polsce odpowiada Narodowy Bank Polski, za艣 przepisy stawy o NBP m贸wi膮, 偶e podstawowym celem dzia艂alno艣ci Narodowego Banku Polskiego jest utrzymanie stabilnego poziomu cen przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej Rz膮du, je艣li nie ogranicza to podstawowego celu NBP. Zgodnie z opracowan膮 przez Rad臋 Polityki Pieni臋偶nej Strategi膮 Polityki Pieni臋偶nej po 2003r. celem NBP s膮  ustabilizowane inflacje na poziomie 2,5 proc. z dopuszczalnym przedzia艂em waha艅 +/- jeden punkt procentowy. Jest w ocenie RPP optymalny poziom inflacji dla rozwoju gospodarczego oraz spo艂ecznego Polski. Bie偶膮ce dane na temat inflacji w Polsce podaje G艂贸wny Urz膮d Statystyczny w uj臋ciu rocznym, p贸艂rocznym kwartalnym i miesi臋cznym. Wska藕niki te s膮 obliczane na nast臋puj膮cej podstawie :

- badania bud偶et贸w gospodarstw domowych dostarczaj膮cego danych o przeci臋tnych wydatkach na towary orz us艂ugi konsumpcyjne, dane te wykorzystywane s膮 do opracowania systemu wag

- badania cen towar贸w oraz us艂ugi konsumpcyjnych na rynku detalicznym.

Stopa inflacji liczona wed艂ug cen detalicznych produkt贸w ma najwi臋ksze znaczenie, przedstawia si臋 to jako indeks wzrostu cen us艂ug konsumpcyjnych i towar贸w (CPI 鈥揅onsumer Price Index ) Nie jest o jednak偶e jedyny spos贸b obliczania inflacji, drug膮 miar膮 jest indeks cen p艂aconych przez producent贸w ( PPI- Producer Price Index), okre艣la on bowiem zmian臋 cen hurtowych. Wzrost w艂a艣nie tego wska藕nika cz臋sto jest pierwsz膮 oznak膮 pojawienia si臋 inflacji, istnieje jeszcze jeden pomiar wska藕nik贸w koszt贸w utrzymania. Kt贸ry jest bardzo podobny do wska藕nika CPI, w praktyce istnieje jednak znaczna r贸wnica mi臋dzy rzeczywistym koszykiem  d贸br a statystycznym  u偶ywaniem przy obliczeniu CPI.