Zysk zatrzymany jest kluczowym poj臋ciem dla wszystkich prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 w formie sp贸艂ki akcyjnej lub sp贸艂ki z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮. Zysk zatrzymany pochodzi z podzia艂u zysku netto wypracowanego w przedsi臋biorstwie tak, by ich cz臋艣膰 zosta艂a zatrzymana w celu inwestycji  w rozw贸j sp贸艂ki ( jako cz臋艣膰 kapita艂u samofinansowania) i stanowi r贸偶nic臋 pomi臋dzy zyskiem netto a kwot膮 z wyp艂aconych dywidend. Zysk  zatrzymany obejmuje tak偶e zyski zatrzymane z poprzednich lat powi臋kszone o uznane zyski z bie偶膮cego okresu lub o zyski roczne.

 

 

 

 

 


Zysk zatrzymany r贸wnie偶 stanowi o zdolno艣ci podmiotu gospodarczego do samofinansowania si臋. Jest sk艂adnikiem kapita艂u w艂asnego przedsi臋biorstwa., ale w przeciwie艅stwie do kapita艂u podstawowego, mo偶e, a nawet powinien, by膰 rozporz膮dzany, a nie d艂ugoterminowy. 

Zysk zatrzymany w przedsi臋biorstwie mo偶na podzieli膰 w nast臋puj膮cy spos贸b, jako kryterium przyjmuj膮c kategorie kapita艂owe:

-kapita艂 rezerwowy tworzony opcjonalnie z zysku sp贸艂ki, zazwyczaj na poczet ewentualnych przysz艂ych strat lub nieoczekiwanych wydatk贸w. Mo偶na do niego zaliczy膰 r贸wnie偶 fundusze celowe tworzone. 
- kapita艂 zasobowy obejmuj膮cy niepodzielone zyski z lat ubieg艂ych. Kwota zysku niepodzielonego zwi臋ksza zysk z lat ubieg艂ych, dlatego jest uwa偶ana za cz臋艣膰 zysku zatrzymanego.
-kapita艂 zapasowy,  obligatoryjny w sp贸艂ce akcyjnej, natomiast fakultatywny w sp贸艂ce z o.o. 
Je艣li w danym roku obrotowym sp贸艂ka osi膮gn臋艂a  zysk w贸wczas, obowi膮zkowo musi przelewa膰 8% z kwoty czystego zysku w skali rocznej, do momentu kiedy kapita艂 zapasowy osi膮gnie wysoko艣膰 1/3 kapita艂u zak艂adowego. Ta w艂a艣nie cz臋艣膰 b臋dzie zaliczana do zysku zatrzymanego.

Nale偶y pami臋ta膰, 偶e podj臋cie uchwa艂y o podziale lub pozostawieniu zysku w sp贸艂ce mo偶e powodowa膰 zastosowanie okre艣lonych przepis贸w prawa podatkowego.

 

Zapraszamy do sprawdzenia naszych ranking贸w finansowych mi臋dzy innymi po偶yczek pozabankowych, kredyt贸w got贸wkowych i innych.