Umowa ubezpieczenia to dokument, kt贸ry podpisywany jest pomi臋dzy firm膮 ubezpieczeniow膮 a ubezpieczaj膮cym. Wa偶nym elementem tej umowy jest dwustronno艣膰 obowi膮zywania. Polega to na tym, 偶e firma ubezpieczeniowa podpisuj膮c si臋 pod takim dokumentem zobowi膮zuje si臋 do spe艂nienia wszystkich warunk贸w, kt贸re zapisane s膮 w regulaminie ubezpieczenia, a na ubezpieczaj膮cego na艂o偶ony jest obowi膮zek regularnego sp艂acania rat w okre艣lonej wcze艣niej kwocie. Szczeg贸艂owe zapisy dotycz膮ce umowy ubezpieczeniowej znajduj膮 si臋 w rozdziale XXVII Kodeksu Cywilnego.

 

 

 

 

 

 

 


Umowa ubezpieczenia.

Egzemplarz podpisanej umowy powinni艣my przetrzymywa膰 na czas trwania ca艂ego okresu ubezpieczenia, albowiem dokument ten jest podstaw膮 do wyp艂acenia nam odszkodowania. Ponadto przed podpisaniem umowy nale偶y dok艂adnie zapozna膰 si臋 z za艂膮cznikami, kt贸re s膮 do niej podpi臋te. To bowiem tam znajduj膮 si臋 informacje dotycz膮ce warunk贸w ubezpieczenia, a tak偶e spis przes艂anek, jakie powinny by膰 spe艂nione, aby firma ubezpieczeniowa wyp艂aci艂a odpowiednie roszczenie. W razie jakiegokolwiek wypadku trzeba dzia艂a膰 szybko i sprawnie, albowiem roszczenia z tytu艂u umowy ubezpieczeniowej przedawniaj膮 si臋 w ci膮gu trzech lat. Po tym czasie niemo偶liwe b臋dzie wyegzekwowanie zapis贸w umowy od firmy ubezpieczeniowej.