Zak艂ad Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych - jednostka sektora finans贸w publicznych. Instytucja pa艅stwowa, kt贸rej celem jest realizacja zada艅 z zakresu ubezpiecze艅 spo艂ecznych w Polsce. Utworzony w roku 1934 na mocy ustawy  z dnia 28 marca 1933 r. o ubezpieczeniu spo艂ecznym. Obecnie zakres jego dzia艂a艅 i spos贸b realizacji zada艅 okre艣lony jest w ustawie  z dnia 13 pa藕dziernika 1998 roku o systemie ubezpiecze艅 spo艂ecznych oraz statucie ZUS-u.  Do g艂贸wnych zada艅 Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych zaliczy膰 nale偶y przede wszystkim realizacje przepis贸w wynikaj膮cych z ustawy o ubezpieczeniach spo艂ecznych. Organami ZUS-u s膮: Prezes, Zarz膮d oraz Rada Nadzorcza. Prezes powo艂ywany i odwo艂ywany jest przez Prezesa Rady Ministr贸w. Zarz膮d sk艂ada si臋 z 2 do 4 cz艂onk贸w, kt贸rzy na wniosek Prezesa ZUS powo艂ywani s膮 przez Rad臋 Nadzorcz膮. Rada Nadzorcza, kt贸rej kadencja trwa 5 lat i sk艂ada si臋 z 15 cz艂onk贸w, powo艂ywanych przez Prezesa Rady Ministr贸w. ZUS posiada swoj膮 Central臋 Zak艂adu oraz 43 oddzia艂y, 212 inspektorat贸w i 70 biur terenowych.

 

 


Zadania ZUS.

Realizowane s膮 tam nast臋puj膮ce czynno艣ci:

  • stwierdzenie oraz ustalenie obowi膮zku ubezpiecze艅 spo艂ecznych,
  • ustalenie prawa do 艣wiadcze艅  oraz ich wyp艂acanie,
  • pobieranie sk艂adek na ubezpieczenie (spo艂eczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych 艢wiadcze艅 Pracowniczych),
  • prowadzenie rozlicze艅 sk艂adek z p艂atnikami,
  • ustalanie komisji lekarskiej oraz orzekanie przez lekarzy na potrzeby ustalenia uprawnie艅 do 艣wiadcze艅,
  • prowadzenie kont indywidualnych - p艂atnik贸w i ubezpieczonych.

Ponadto, Zak艂ad Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych w ramach swoich dzia艂a艅 opiniuje projekty akt贸w prawnych z zakresu ubezpiecze艅 spo艂ecznych, wystawia uprawnionym legitymacje emeryta-rencisty, dysponuje 艣rodkami finansowymi Funduszu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych oraz Funduszu Alimentacyjnego, kontroluje orzecznictwo o tymczasowej niezdolno艣ci do pracy i inne.