Ubezpieczenia spo艂eczne to zestaw 艣wiadcze艅 maj膮cych na celu zabezpieczenie os贸b, kt贸re w nast臋pstwie okre艣lonych zdarze艅 oraz sytuacji (takich jak ci膮偶a, kalectwo, choroba, staro艣膰) nie s膮 w stanie utrzyma膰 siebie poprzez samodzieln膮 prac臋 zawodow膮. Mog膮 by膰 obowi膮zkowe lub dobrowolne. W zale偶no艣ci od sytuacji, w nast臋pstwie kt贸rej  zosta艂o przyznane 艣wiadczenie z ubezpieczenia spo艂ecznego mo偶e mie膰 ono charakter kr贸tkotrwa艂y, d艂ugotrwa艂y lub do偶ywotni. Podstawowy akt prawny normuj膮cy ubezpieczenia spo艂eczne w Polsce to ustawa z dnia 13 pa藕dziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze艅 spo艂ecznych.Organami zarz膮dzaj膮cymi system ubezpiecze艅 spo艂ecznych w Polsce jest Zak艂ad Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych, obs艂uguj膮cy Fundusz Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego.Ubezpieczenia spo艂eczne stanowi膮 obok pomocy spo艂ecznej oraz zaopatrzenia spo艂ecznego jeden z podstawowych instrument贸w polityki socjalnej pa艅stwa.

 

 


Ze wzgl臋du na rodzaj zdarzenia, kt贸re jest obj臋te ochron膮, wyr贸偶niamy nast臋puj膮ce ubezpieczenia spo艂eczne:

  • Ubezpieczenia emerytalne 鈥 kt贸re za zadanie maj膮 ochron臋 finansow膮 ubezpieczonych os贸b, kt贸re osi膮gn臋艂y ustalony przez ustaw臋 wiek,
  • Ubezpieczenia rentowe 鈥 kt贸re za zadanie maj膮 zapewnia膰 艣rodki finansowe osobom niezdolnym do podj臋cia pracy z okre艣lonych przyczyn (np. Upo艣ledzenie, choroba kalectwo) lub takim, kt贸re w wyniku 艣mierci utraci艂y 偶ywiciela rodziny,
  • Ubezpieczenia chorobowe - kt贸rych przedmiotem ochrony jest zabezpieczenie os贸b, kt贸re nie maj膮 mo偶liwo艣ci podj臋cia pracy ze wzgl臋du na chorob臋, rodzicielstwo lub obowi膮zek sprawowania opieki nad cz艂onkiem rodziny,
  • Ubezpieczenia wypadkowe - kt贸rych przedmiotem jest zapewnienie ochrony osobom niezdolnym do pracy w wyniku zdarzenia podlegaj膮cemu kwalifikacji jako wypadek przy pracy lub choroba zawodowa.