Pomoc publiczna jest to wszelka pomoc przyznawana przez pa艅stwo przedsi臋biorcom, kt贸ra grozi zachwianiem konkurencji, je艣li chodzi o zasady, pomoc publiczna jest niezgodna z rynkiem wewn臋trznym, poniewa偶 zak艂贸ca konkurencyjno艣ci. Przekazywana mo偶e by膰 na zasadach wyj膮tku na 艣ci艣le okre艣lonych zasadach wyj膮tku oraz na 艣ci艣le okre艣lonych zasadach, nadz贸r nad pomoc膮 publiczn膮 sprawuje Komisja Europejska, kt贸rej pa艅stwa cz艂onkowskie musz膮 notyfikowa膰 ch臋膰 udzielenia tego rodzaju pomocy.

 

 

 

 

 

W odniesieniu do pomocy publicznej TFUE przewiduje pewne wy艂膮czenia s膮 to sytuacje w kt贸rych jest ona uznawana za zgodn膮 ze wsp贸lnym rynkiem, nale偶膮 do nich:

 

- pomoc przyznawania gospodarce niekt贸rych region贸w RFN w zakresie niezb臋dnym do wyr贸wnania niekorzystnych skutk贸w spowodowanych podzia艂em Niemiec,

- pomoc socjalna przyznawana indywidualnym konsumentom z zastrze偶eniem, i偶 jest udzielana bez dyskryminacji ze wzgl臋du na przechodzenie produkt贸w,

- pomoc przeznaczona na sprzyjanie rozwojowi gospodarczemu region贸w, w kt贸rym poziom 偶ycia jest ra偶膮co niski b膮d藕 region贸w o niskim poziomie zatrudnienia,

- pomoc przeznaczona na wspieranie kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego, je艣li nie zmienia warunk贸w wymiany handlowej i konkurencji w Unii w zakresie sprzecznym ze wsp贸lnym interesem,

-pomoc skierowana na naprawienie szk贸d powsta艂ych z wyniku kl臋sk 偶ywio艂owych oraz innych nadzwyczajnych sytuacji,

- pomoc przeznaczona na u艂atwienie rozwoju niekt贸rych dzia艂a艅 gospodarczych b膮d藕 niekt贸rych region贸w gospodarczych o ile nie zmienia ona warunk贸w wymiany handlowej w zakresie sprzecznym ze wsp贸lnym interesem,

- pomoc przeznaczona na wspieranie realizacji wa偶nych projekt贸w stanowi膮cych przedmiot wsp贸lnego europejskiego zainteresowania b膮d藕 miej膮ca na celu zaradzenie powa偶nym zaburzeniom w gospodarce pa艅stwa cz艂onkowskiego,

- inne kategorie pomocy, jakie Rada UE mo偶e okre艣li膰 decyzj膮, stanowi膮c na wniosek Komisji Europejskiej.

 


Rodzaje pomocy publicznej:

 

-pomoc dla pracownik贸w znajduj膮cych si臋 w szczeg贸lnie niekorzystnej sytuacji oraz pracownik贸w niepe艂nosprawnych- pomoc ta obejmuje zazwyczaj sektory znajduj膮ce si臋 w trudnej sytuacji w Polsce np. przemys艂 stoczniowy.

-pomoc regionalna- pa艅stwa cz艂onkowskie UE mog膮 udziela膰 tego rodzaj pomocy publicznej w tych regionach kt贸rych poziom 偶ycia jest niski b膮d藕 w regionach w kt贸rych istnieje stan niedostatecznego zatrudnienia,

-pomoc inwestycyjna i na zatrudnienie dla ma艂ych oraz 艣rednich przedsi臋biorstw- dopuszczalne jest udzielenie pomocy dla ma艂ych oraz 艣rednich przedsi臋biorstw w wysoko艣ci do 20% dla ma艂ych oraz 10% dla 艣rednich koszt贸w kwalifikowanych. Ze wzgl臋du na dopuszczalno艣膰 na terenie Polski pomocy regionalnej, pomoc ta nie jest obecnie udzielana,

-pomoc na przedsi臋biorczo艣膰 kobiet- odbiorc膮 pomocy mo偶e by膰 jedynie ma艂e przedsi臋biorstwo nowo utworzone przez kobiet臋, ta pomoc ma by膰 udzielana w formie zach臋caj膮cej kobiety do zak艂adania nowych przedsi臋biorstw w celu zlikwidowania szczeg贸lnych nieprawid艂owo艣ci w funkcjonowaniu rynku jakie napotykaj膮 kobiety.

-pomoc na dzia艂alno艣膰 badawcz膮, rozwojow膮 oraz innowacyjn膮- pomoc udzielana przedsi臋biorcom na prowadzenie prac badawczo- rozwojowych.

-pomoc na ochron臋 艣rodowiska- forma pomocy publicznej, maj膮ca na celu zach臋ci膰 przedsi臋biorc贸w do inwestycji w technologie umo偶liwiaj膮ce przedsi臋biorstwom zastosowanie norm surowszych ni偶 normy wsp贸lnotowe w zakresie ochrony 艣rodowiska.

-pomoc szkoleniowa- do finansowanie szkole艅 pracownik贸w w zakresie szkole艅 specjalistycznych i og贸lnych.

-pomoc w formie kapita艂u podwy偶szonego ryzyka- to pomoc polegaj膮ca na dofinansowaniu do 50% kapita艂u dla funduszu inwestycyjnego inwestuj膮cego w formie udzia艂u kapita艂owego w nowe sp贸艂ki z sektora M艢P. -pomoc szkoleniowa- do finansowanie szkole艅 pracownik贸w w zakresie szkole艅 specjalistycznych i og贸lnych.

-pomoc na us艂ugi doradcze dla ma艂ych oraz 艣rednich przedsi臋biorstw, r贸wnie偶 udzia艂 ma艂ych i 艣rednich przedsi臋biorstw w targach- ten rodzaj pomocy jest dost臋pny tylko dla ma艂ych oraz 艣rednich przedsi臋biorstw, w kt贸rym Pa艅stw mo偶e dofinansowa膰 do 50% koszt贸w us艂ug doradczych 艣wiadczonych przez doradc贸w zewn臋trznych oraz do 50% koszt贸w udzia艂u w targach.