Popyt konsumpcyjny jest to wielko艣膰 konsumpcji realizowanej ( inaczej planowanej ) z rozporz膮dzalnych dochod贸w osobistych gospodarstw domowych, rozpatruj膮c popyt konsumpcyjny z ekonomicznego punktu widzenia mona powiedzie膰 i偶 zale偶y on od wielu czynnik贸w mi臋dzy innym od stanu zamo偶no艣ci, bie偶膮cego dochodu, oczekiwanych przysz艂ych dochod贸w r贸wnie偶 od relacji cen bie偶膮cych do cen oczekiwanych. Wielko艣膰 globalnego popytu konsumpcyjnego przy ka偶dym poziomie rozporz膮dzalnych dochod贸w osobistych obrazuje funkcja konsumpcji. Popyt konsumpcyjny oznacza przede wszystkim zapotrzebowanie ludno艣ci na towary i us艂ugi, kt贸re znajduj膮 pokrycie w posiadanych przez ludzi zasobach pieni臋偶nych.

 

 

 

 


Czynnikami wp艂ywaj膮cymi na popyt s膮:

- czynniki demograficzne r贸wnie偶 spo艂eczne - mi臋dzy innymi liczba ludno艣ci, podzia艂 ludno艣ci wed艂ug zawod贸w i wykszta艂cenia, faza rozwoju rodziny, warunki sp臋dzania wolnego czasu oraz struktura ludno艣ci wed艂ug wieku oraz p艂ci,

- si艂臋 nabywcz膮 ludno艣ci- 艣rodki pieni臋偶ne kt贸rymi ludno艣膰 rozporz膮dza i kt贸re mog膮 zosta膰 wydane na zakup us艂ug b膮d藕 pewnej ilo艣ci towar贸w, si艂膮 nabywcz膮 zazwyczaj jest wsp贸艂zale偶na od dochod贸w ludno艣ci r贸wnie偶 i od poziomu cen nabywanych s艂ug i towar贸w,

-czynniki geograficzne wraz z klimatycznymi,

- psychologiczne motywy zachowa艅 konsumenta,

- zdarzenie sezonowo艣ci.

 

Elementami charakteryzuj膮cymi konsumenta i jego otoczenie rynkowe s膮:

- doch贸d konsumenta,

- za艂o偶enie behawioralne konsumenta,

- gust konsumenta- koszyki d贸br, kt贸re dostarczaj膮 satysfakcj臋 konsumentowi,

- ceny pojedynczych d贸br.

 

Prawa oraz paradoksy:

Prawo Engla鈥 w miar臋  wzrostu przeci臋tnego dochodu na jednego cz艂onka rodziny nie tylko wzrasta og贸lny popyt, r贸wnie偶 i zmienia si臋 struktura, nast臋puje obni偶enie procentowego udzia艂u wydatk贸w na dobra ni偶szego rz臋du m.in. jedzenia i ubra艅, jednocze艣nie wzrasta udzia艂 wydatk贸w na dobra wy偶szego rz臋du jak nauka kultura oraz podr贸偶e. Prawo Engla dzia艂a w stosunku do rodzin 艣redniozamo偶nych gdy偶 w tych bardzo ma艂ym dochodem, niewielki przyrost dochodu powoduje wzrost wydatk贸w na dobra ni偶szego aby zaspokoi膰 potrzeby podstawowe.

Prawo Gossena- dotyczy no d贸br pierwszej potrzeby m.in. rodziny biedniejsze podczas wzrostu cen na dobra podstawowe nie mog膮c kupowa膰 mniejszej ilo艣ci mi臋sa zrezygnuj膮 z tego dobra na korzy艣膰 dobra komplementarnego, czyli np. chleba kupuj膮c go wi臋cej. Ostatecznie konsumenci mimo wzrostu cen b臋d膮 dalej kupowa膰 wi臋ksz膮 ilo艣膰 dobra na kt贸re cena ro艣nie.

 

Ograniczenie bud偶etowe

Ograniczenie bud偶etowe charakteryzuj膮 kombinacje ilo艣ciowe ( koszyki) d贸br, dost臋pne s膮 dla nabywcy, Ograniczenie bud偶etowe wyznacza maksymaln膮 ilo艣膰 jednego dobra kt贸r膮 naby膰 mo偶na przy pewnej zakupionej ilo艣ci drugiego dobra. Ceny d贸br i dochod贸w konsumenta wyznaczaj膮 jego ograniczenia bud偶etowe.