Depozyt terminowy to termin odnosz膮cy si臋 do czasowo przyjmowanych przez banki wk艂ad贸w i lokat pieni臋偶nych od podmiot贸w indywidualnych lub instytucji. Banki oraz inne podmioty pozabankowe udzielaj膮 us艂ugi, polegaj膮cej na przyj臋ciu lub przechowaniu papier贸w warto艣ciowych, kruszc贸w szlachetnych, numizmat贸w oraz istotnych dokument贸w. Depozyt terminowy jest tak偶e nazywany jako lokata terminowa. To rodzaj depozytu, kt贸rego podmiot inwestuj膮cy mo偶e wycofa膰 dopiero po up艂ywie zawartego na umowie terminu. Zwykle, wycofanie depozytu przed ustalonym terminem oznacza utrat臋 naliczonych odsetek, a wi臋c zysku z oprocentowania. Wysoko艣膰 oprocentowania depozyt贸w terminowych oscyluje na poziomie od 1,5% do 3%, w zale偶no艣ci od wybranego pakietu, a wi臋c okresu lokowania. 

 

 


Depozyt  terminowy - definicja.

Depozyt terminowy to przede wszystkim inwestycja got贸wkowa. Okre艣lony wk艂ad zostaje zainwestowany w danym banku, za uzgodnion膮 stop臋 procentow膮 przez okre艣lony czas lub okres. W momencie zdeponowania lokaty, inwestuj膮cy klient decyduje si臋 na przechowanie wk艂adu na z g贸ry ustalony okres, kt贸ry waha si臋 od 1 miesi膮ca, maksymalnie do 5 lat. Przez ten okres czasu, okre艣lana jest r贸wnie偶 stopa procentowa, kt贸ra jest sta艂a, je艣li klient nie zmieni czasu deponowania lokaty. Zazwyczaj pieni膮dze mo偶na wycofa膰 dopiero pod koniec okresu lub wcze艣niej z na艂o偶on膮 kar膮.

Depozyt terminowy cieszy si臋 popularno艣ci膮, zw艂aszcza w艣r贸d inwestor贸w ceni膮cych sobie bezpiecze艅stwo kapita艂owe i ustalony zysk, w przeciwie艅stwie do waha艅 rynku akcji. Wielu inwestor贸w korzysta r贸wnie偶 z depozyt贸w terminowych w ramach swojego portfela inwestycyjnego. Depozyt terminowy pr贸cz bezpiecze艅stwa, jest gwarancj膮 zysku. Podmiotami, kt贸re oferuj膮 przyjmowanie depozyt贸w terminowych s膮 instytucje zatwierdzone przez prawo krajowe. Zazwyczaj s膮 to banki lub kasy oszcz臋dno艣ciowe.