Gospodarka otwarta to termin odnosz膮cy si臋 do rodzaj贸w gospodarek, w kt贸rych dochodzi do wymiany towar贸w i us艂ug  z innymi gospodarkami oraz funkcjonuje zaawansowany proces mi臋dzynarodowych transakcji finansowych. Cech膮 otwartych gospodarek jest brak mo偶liwo艣ci wp艂ywu na kluczowe zmienne makroekonomiczne, takie jak cena towar贸w b臋d膮cych przedmiotem mi臋dzynarodowego obrotu lub stopa procentowa. Klasyfikacja gospodarek otwartych, definiuje gospodarki o niskim, 艣rednim lub wysokim dochodzie. Przyk艂ady kraj贸w o wysokim dochodzie obejmuj膮 przypadki Holandii, Austrii, Belgii itd. Tradycyjnie Stany Zjednoczone by艂y zawsze uwa偶ane za du偶e otwarte gospodarki. Inne przyk艂ady du偶ych otwartych gospodarek mog膮 obejmowa膰 Japoni臋, Wielk膮 Brytani臋 lub Niemcy. Jednak modelowanie makroekonomiczne zak艂ada wiele razy, 偶e tylko Stany Zjednoczone i strefa euro jako ca艂o艣膰 to du偶e otwarte gospodarki.

 

 


Gospodarka otwarta - definicja.

Zalet膮 otartych gospodarek jest stworzenie sprzyjaj膮cych warunk贸w do wzrostu gospodarczego oraz bezpo艣redni wp艂yw na wzrost dobrobytu danego spo艂ecze艅stwa. Bezpo艣redni膮 konsekwencj膮 otwarcia gospodarki jest przyzwolenie na funkcjonowanie w krajowym rynku, zagranicznych podmiot贸w. Skutkiem takiego zachowania jest wzrost, poszerzenie i zintensyfikowanie narodowej konkurencji. Szeroka konkurencja wp艂ywa na rozw贸j macierzystego rynku, poniewa偶 doprowadza do rozwoju nowinek technicznych czy strukturalnych. Ponadto, konkurencja wp艂ywa na podnoszenie jako艣ci produkowanych wyrob贸w i 艣wiadczonych przez podmioty us艂ug. Otwarta gospodarka sprzyja nap艂ywowi kapita艂u zagranicznego. Kapita艂 zagraniczny jest zwykle nieunikniony, w przypadku pa艅stw, kt贸re przechodz膮 transformacje gospodarcz膮 b膮d藕 s膮 ju偶 po jej zako艅czeniu. Dobrym przyk艂adem otwarcia gospodarki s膮 lata 90. ubieg艂ego wieku. W okresie tym, wiele gospodarek postkomunistycznych Europy 艢rodkowo-Wschodniej, by艂o zmuszonych otworzy膰 si臋 na zagraniczne inwestycje. Wi臋kszo艣膰 z tych pa艅stw modernizowa艂a swoje gospodarki z centralnie planowanej na wolnorynkow膮.

Jedyn膮 negatywn膮 form膮 otwarcia gospodarek pa艅stwowych jest ograniczenie autonomii krajowej polityki pieni臋偶nej, poniewa偶 kraje b臋d膮ce g艂贸wnymi inwestorami i eksporterami mog膮 mie膰 bezpo艣redni wp艂yw na polityk臋 pieni臋偶n膮 kraju macierzystego.