Ekonomia spo艂eczna - pod poj臋ciem ekonomii spo艂ecznej rozumie si臋 spos贸b okre艣lenia funkcjonowania dzia艂alno艣ci gospodarczej na terytorium danego pa艅stwa, kt贸ry za podstawowe wzorce w realizacji tego celu stawia sobie kryteria spo艂eczne i ekonomiczne. Do kryteri贸w spo艂ecznych zalicza si臋 przede wszystkim:

 

- wsp贸lnotowy charakter dzia艂ania w sferze sektora publicznego

- demokratyczny system zarz膮dzania

- inicjatywa o charakterze obywatelskim

 

 

 

 

 

Z kolei je偶eli chodzi o kryteria ekonomiczne, to zalicza si臋 do nich przede wszystkim:

- ryzyko ekonomiczne

- suwerenno艣膰 instytucji u偶ytku publicznego

- ci膮g艂e dzia艂anie organ贸w pa艅stwa w stosunku do instrument贸w finansowych

 

Ekonomia spo艂eczna - definicja.

Innym nazewnictwem, kt贸re stosuje si臋 w odniesieniu do ekonomii spo艂ecznej jest tak偶e przedsi臋biorczo艣膰 spo艂eczna oraz gospodarka spo艂eczna. Niezale偶nie od stosowanej nazwy ekonomia spo艂eczna pe艂ni kilka istotnych funkcji dla swojego spo艂ecze艅stwa. Ot贸偶 do funkcji tych zalicza si臋 integracj臋 spo艂eczn膮, dzia艂alno艣膰 rynkow膮 i produkcyjn膮, rozw贸j wsp贸lnot lokalnych, us艂ugi na rynku otwartym, us艂ugi o charakterze wzajemnym, dostarczanie us艂ug publicznych. Je偶eli chodzi o kwesti臋 dostarczania us艂ug publicznych to nale偶y przez to rozumie膰 dostarczanie obywatelom pa艅stwa dost臋pu do publicznej opieki zdrowotnej i opieki spo艂ecznej. Z kolei dzia艂alno艣膰 rynkowa i produkcyjna oznacza przede wszystkim wspieranie przedsi臋biorstw publicznych. Us艂ugi o charakterze wzajemnym maj膮 na za zadnie wspiera膰 taki obszar rynku jak ubezpieczenia wzajemne, systemy barterowe, a tak偶e us艂ugi zdrowotno-opieku艅cze. Natomiast przez us艂ugi na rynku otwartym rozumie si臋 przede wszystkim takie dzia艂ania ze strony pa艅stwa, kt贸re wspieraj膮 zapewnienie wysokiej jako艣ci us艂ug oferowanych przez danych przedsi臋biorc贸w, kt贸rzy zyski z prowadzonej dzia艂alno艣ci przeznaczaj膮 na dzia艂alno艣膰 charytatywn膮. W przypadku tych chodzi mi臋dzy innymi o przekazywanie zysk贸w na poczet os贸b niepe艂nosprawnych.