Projekt jest to z艂o偶ony kompleks czynno艣ci, kt贸rego za艂o偶enia i dzia艂ania prowadz膮 do realizacji okre艣lonych cel贸w. Projekt jest narz臋dziem, kt贸rego podstawowym celem jest wprowadzenie ulepsze艅 oraz nowych produkt贸w, wykorzystywanym w wielu firmach oraz bran偶ach takich jak m.in. ekonomia, finanse, bankowo艣膰, motoryzacja, lotnictwo, sprzeda偶, marketing, telekomunikacja oraz wiele innych. Projekt prowadzi leader/kierownik projektu. Jest to osoba odpowiedzialna za ca艂okszta艂t pracy zespo艂u oraz jego ko艅cowy efekt. Zesp贸艂 jest dobierany przez kierownika projektu oraz przez niego zarz膮dzany. Definicja projektu jest do艣膰 z艂o偶ona z uwagi na r贸偶nego rodzaju zagadnienia, jakich projekt mo偶e dotyczy膰, a tak偶e sposoby jego realizacji.

 

 

 


Projekt - definicja.

Jednym z podstawowych narz臋dzi projektu jest jego definicja. Stanowi ona baz臋 projektu. Nale偶y zdefiniowa膰 zagadnienie, nad kt贸rym nale偶y przyst膮pi膰 do pracy. Nast臋pnie trzeba zebra膰 zesp贸艂 os贸b, kt贸re przyst膮pi膮 do pracy nad projektem z racji swoich kwalifikacji i umiej臋tno艣ci, kt贸re pomog膮 w jego realizacji. W zale偶no艣ci od uwarunkowa艅 poszczeg贸lnych projekt贸w, spo艣r贸d kt贸rych jedne mog膮 dotyczy膰 rozwi膮zania problemu, natomiast inne maj膮 na celu wprowadzanie innowacji i ulepsze艅. W ka偶dym z przypadk贸w podstawa jest rzeczowe okre艣lenie zagadnienia, nad kt贸rym b臋dzie pracowa膰 zesp贸艂 projektu. Struktura definicji powinna by膰 szczeg贸艂owo opracowana na etapie wst臋pnych prac projektu.

Kolejnym etapem jest pomiar. Nale偶y zgromadzi膰 wszelkie dost臋pne dane na temat, kt贸rego dotyczy projekt. Trzeba pami臋ta膰 o poszukiwaniu nowych danych oraz zestawieniu ich z dotychczasowymi, aby czerpa膰 z nich wymierne korzy艣ci potrzebne do realizacji projektu.

Po zebraniu danych nast臋puje ich analiza. Osoby zaanga偶owane w projekt musz膮 szczeg贸艂owo sprawdzi膰 wszystkie dost臋pne dane w obr臋bie definicji projektu i wyodr臋bni膰 ich kluczowe wska藕niki. Analiza musi by膰 oparta o zbi贸r danych zgromadzonych w trakcie pracy nad projektem.

Po wyszczeg贸lnieniu najwa偶niejszych danych wynikaj膮cych z ich wcze艣niejszej analizy nale偶y szuka膰 ulepsze艅. Ulepszenia stanowi膮 integraln膮 cz臋艣膰 projektu i z zasady s膮 jego g艂贸wnym celem. Trzeba oszacowa膰 wszystkie uwarunkowania, w jakich obr臋bie projekt ma funkcjonowa膰 i zainicjowa膰 proces ulepszenia jako艣ci procesu, kt贸ry zosta艂 wyszczeg贸lniony w definicji projektu.

Ostatnim etapem projektu jest jego kontrola. Po wyodr臋bnieniu danego zagadnienia oraz jego ulepszeniu na podstawie analizy danych nale偶y si臋 upewni膰, 偶e zmiana ta b臋dzie trwa艂a. Wskazane jest wyszukanie metod, kt贸re pozwol膮 kontrolowa膰 wszystkie aspekty projektu oraz czy ewentualna inwestycja w niego przyniesie wymierne profity dla firmy. Metody kontroli musz膮 zosta膰 przygotowane przez zesp贸艂 oraz zatwierdzone przez kierownika projektu, kt贸ry ostatecznie musi kontrolowa膰 ich rezultaty.


 


Projekt.

Istniej膮 r贸偶ne rodzaje projekt贸w np.: projekt restrukturyzacji, projekt renowacji, projekt budowy, projekt innowacji itd.
Wy偶ej wymienione s膮 projektami o najwi臋kszym zasi臋gu z du偶膮 ilo艣ci膮 cz艂onk贸w zespo艂u. W takich przypadkach struktura zespo艂u projektu mo偶e by膰 bardziej z艂o偶ona i podzielona na r贸偶ne podzespo艂y.