Organizacja jest poj臋ciem szerokim, maj膮cym wiele r贸偶nych znacze艅 w zale偶no艣ci od perspektywy. Og贸lnie, organizacj臋 zdefiniowa膰 mo偶na, jako pewien system spo艂eczny, kt贸ry utworzony zosta艂 dla osi膮gni臋cia okre艣lonego celu danego rodzaju. Organizacja jest zespo艂em ludzi, kt贸rzy maj膮 wsp贸lny cel, kt贸ry mo偶liwy jest do osi膮gni臋cia poprzez zastosowanie okre艣lonych kompilacji i skojarze艅 wszelkich zasob贸w zarz膮dzanych w dany spos贸b. Inna definicja m贸wi, 偶e organizacja to grupa ludzi wsp贸艂pracuj膮cych mi臋dzy sob膮 w spos贸b skoordynowany i uporz膮dkowany, po to aby m贸c osi膮gn膮膰 okre艣lony zestaw cel贸w (operacyjnych, strategicznych b膮d藕 te偶 taktycznych). 

 

 

 

 

 


Organizacja.

 

Organizacja posiada swoje okre艣lone cechy, do kt贸rych zaliczy膰 mo偶na przede wszystkim:

 

 • celowo艣膰;
 • mo偶liwo艣膰 poddana kierowaniu;
 • spos贸b zorganizowania;
 • wyodr臋bnienie z otoczenia.

 

Definiuj膮c organizacj臋 w szerszym znaczeniu, przedstawi膰 mo偶na j膮 jako okre艣lony rodzaj ca艂o艣ci z punktu widzenia stosunku do tej ca艂o艣ci jej w艂asnych element贸w. Tak wi臋c, jest to taka ca艂o艣膰, w kt贸rej wszystkie jej sk艂adowe przyczyniaj膮 si臋 do powodzenia tej偶e ca艂o艣ci. Organizacja w znaczeniu w臋偶szym odnosi si臋 do danego typu struktury. Mianowicie, jest to okre艣lone uporz膮dkowanie, gdzie wszelkie jednostki ustosunkowane s膮 do siebie w taki spos贸b, 偶e dzia艂aj膮 jako ca艂o艣膰, jednak偶e ka偶da z jednostek ma swoje indywidualne zadanie do wykonania.

 

Organizacj臋 definiowa膰 mo偶emy w trzech r贸偶nych uj臋ciach, mianowicie:

 

 • atrybutowym, jako okre艣lon膮 ca艂o艣膰 na kt贸r膮 sk艂adaj膮 si臋 okre艣lone cz臋艣ci przyczyniaj膮ce si臋 do efektywnego funkcjonowania ca艂o艣ci. W tym znaczeniu organizacja jest atrybutem (cech膮) rzeczy zorganizowanych;
 • rzeczowym, dotycz膮cym zespo艂贸w ludzkich oraz instytucji, kt贸re rozumiane s膮 jako wydzielone z otoczenia i wewn臋trznie uporz膮dkowane, a tak偶e posiadaj膮ce mi臋dzy sob膮 okre艣lone zale偶no艣ci zbiory element贸w, zwane podsystemami;
 • czynno艣ciowym, jako racjonalny proces zwi膮zany z organizowaniem b膮d藕 te偶 przeobra偶aniem zorganizowanych ca艂o艣ci.

 

Jeszcze inaczej organizacj臋 definiuje si臋 w uj臋ciu systemowym. Wtedy te偶 okre艣lana jest ona jako dany system, kt贸ry zachowuje si臋 w spos贸b rozmy艣lny i posiada wsp贸lne cele, kt贸re to przyczyniaj膮 si臋 do zastosowania podzia艂u pracy, natomiast system komunikacyjny oraz informacyjny umo偶liwia oddzia艂ywanie pomi臋dzy wzgl臋dnie samodzielnymi, przy czym chocia偶 jeden z tych偶e podsystem贸w odpowiada za pe艂nienie funkcji regulacyjno-steruj膮cych w tym偶e systemie.

Uj臋cie modelowe organizacji m贸wi, 偶e sk艂ada si臋 ona z czterech r贸偶nych cz臋艣ci: kultury, struktury spo艂ecznej, struktury fizycznej oraz technologii. Elementy te s膮 ze sob膮 wzajemnie powi膮zane i dzia艂aj膮 w okre艣lonym otoczeniu dalszym b膮d藕 te偶 bli偶szym. (makro oraz mikrootoczeniu).

Organizacja mo偶e przybiera膰 szereg r贸偶nych form, do najwa偶niejszych wsp贸艂czesnych form organizacji zaliczy膰 mo偶emy:

 

 • organizacj臋 administracyjn膮;
 • organizacj臋 wojskow膮;
 • organizacj臋 religijn膮;
 • organizacj臋 gospodarcz膮;
 • organizacj臋 publiczn膮;
 • organizacj臋 non-profit;
 • organizacj臋 polityczn膮.

 

Zapraszamy do zapoznania si臋 z ofert膮 naszego serwisu oferuj膮cego ranking po偶yczek pozabankowych oraz inne ciekawe zestawienia.