Ustawa o Rachunkowo艣ci, wed艂ug brzmienia kt贸rej kosztem nazywamy uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzy艣ci ekonomicznych, o wiarygodnie okre艣lonej  warto艣ci, w formie zmniejszenia warto艣ci aktyw贸w, lub zwi臋kszenia warto艣ci zobowi膮za艅 i rezerw, kt贸re doprowadz膮 do zmniejszenia kapita艂u w艂asnego lub zwi臋kszenia jego niedoboru w inny spos贸b ni偶 wycofanie 艣rodk贸w przez udzia艂owc贸w lub w艂a艣cicieli. Koszt jest zatem warto艣ci膮, okre艣lan膮 w formie pieni膮dza, wielko艣ci zu偶ycia czynnik贸w pracy i innych wydatk贸w, zwi膮zanych bezpo艣rednio z typowymi, codziennymi dzia艂aniami, zwi膮zanymi z prowadzeniem dzia艂alno艣ci gospodarczej. Sk艂adniki, b臋d膮ce czynnikami pracy, maj膮cymi wp艂yw na powstanie koszt贸w prowadzonej dzia艂alno艣ci gospodarczej s膮 maj膮tek trwa艂y i obrotowy przedsi臋biorstwa, us艂ugi pracy, warto艣ci prawne i niematerialne. Nie okre艣la si臋 co to jest koszt prowadzonej dzia艂alno艣ci gospodarczej innych wydatk贸w, zwi膮zanych ze zdarzeniami losowymi, maj膮cymi sporadyczny wp艂yw na przedsi臋biorstwo. 

Okre艣lenie kosztu w przedsi臋biorstwie odbywa si臋 w 艣ci艣le zaw臋偶onym zakresie czasowym, nazywanym okresem sprawozdawczym, obejmuj膮cym najcz臋艣ciej miesi膮c lub rok obrotowy. 

 

 

 

 


Zu偶ycie czynnik贸w produkcji wyst臋puje w spos贸b celowy lub w wyniku normalnej, zwyk艂ej dzia艂alno艣ci jednostki, co odr贸偶nia poj臋cie kosztu od terminu straty nadzwyczajnej. 

Klasyfikacja koszt贸w:

 • Koszty dzia艂alno艣ci finansowej,
 • Koszty dzia艂alno艣ci operacyjnej,
 • Koszty budowy 艣rodk贸w trwa艂ych,
 • Koszty specjalne.

Podzia艂 koszt贸w ze wzgl臋du na rodzaj:

 • koszty amortyzacyjne,
 • zu偶ycie materia艂贸w i energii,
 • op艂aty, zwi膮zane z ubezpieczeniami spo艂ecznymi i podatkami,
 • koszt us艂ug obcych,
 • koszty z tytu艂u wynagrodze艅 pracowniczych,
 • koszty pozosta艂e.

Podzia艂, ze wzgl臋du na cel poniesionych koszt贸w:

 • koszty produkcji,
 • koszty zakupu, 
 • koszty sprzeda偶y,
 • koszty zarz膮dzania.

Podzia艂 koszt贸w, ze wzgl臋du na wielko艣膰 produkcji: 

 • Koszty sta艂e, wyst臋puj膮ce w sta艂ej, niezmiennej formie niezale偶nie od wielko艣ci produkcji. Kosztami sta艂ymi s膮 koszty administracyjne i amortyzacyjne.
 • Koszty zmienne, wzrastaj膮ce wraz ze wzrostem produkcji. Do koszt贸w zmiennych zalicza si臋 koszty, zwi膮zane ze zu偶yciem sprz臋tu, energii oraz koszty wynagrodzenia pracownik贸w, kt贸rych p艂aca zale偶na jest od ilo艣ci wykonanych obowi膮zk贸w.

Koszty alternatywne:

Kosztem jest nie tylko wielko艣膰 zu偶ycia sk艂adnik贸w pracy oraz wydatki, zwi膮zane z prowadzon膮 dzia艂alno艣ci膮. Koszty alternatywne s膮 to koszty utraconych mo偶liwo艣ci, czyli realnie przedstawione warto艣ci, najlepszej, mo偶liwej, utraconej mo偶liwo艣ci osi膮gni臋cia korzy艣ci, wyst臋puj膮cej w nast臋pstwie dokonanego wyboru. 

Koszty i przychody:

Przychody oraz koszty, b臋d膮ce terminami ksi臋gowymi, nie finansowymi, okre艣lane s膮 z perspektywy rozlicze艅, dokumentuj膮cych dzia艂alno艣膰 przedsi臋biorstwa. Przychody i koszty, zestawione razem, sk艂adaj膮 si臋 na termin ksi臋gowy, okre艣lany jako rachunek zysk贸w i strat. 

Koszt, a wydatek:

Maj膮c na my艣li koszt, przywo艂uje si臋 s艂owo wydatek. Ka偶dy koszt jest wydatkiem, jednak istotne jest, 偶e nie ka偶dy wydatek mo偶na okre艣li膰 kosztem.