Ekonomia to nauka zajmuj膮ca si臋 badaniem spo艂ecznego procesu gospodarowania, czyli spo艂ecznego procesu produkcji i podzia艂u d贸br materialnych. Celem jest identyfikowanie prawid艂owo艣ci zachodz膮cych w tym procesie i formu艂owanie spo艂ecznych praw produkcji oraz podzia艂u materialnych 艣rodk贸w, zaspokajaj膮cych potrzeby ludzkie. W konsekwencji mo偶liwe jest formu艂owanie wskaz贸wek dla prowadzenia polityki gospodarczej. Ekonomia wykorzystuje dorobek nauk takich jak logika, socjologia, nauka o pa艅stwie i prawie, politologia i filozofia. Z logiki czerpie metody wnioskowania, takie jak dedukcja i indukcja.

 

 

 

 

 

 

 


Makroekonomia a mikroekonomia - definicja .

Makroekonomia bada zjawiska i procesy zachodz膮ce w ca艂ej gospodarce. Analizuje gospodark臋 jako system, zw艂aszcza ca艂kowit膮 produkcj臋 i konsumpcj臋, zatrudnienie, bezrobocie, inflacj臋, inwestycje, dochody i wydatki bud偶etu pa艅stwa, wzrost gospodarczy itp., z uwzgl臋dnieniem czynnik贸w wp艂ywaj膮cych na poziom i zmiany tych wielko艣ci ekonomicznych w skali gospodarki krajowej. Teorie ekonomiczne pozwalaj膮 na 艣wiadome oddzia艂ywanie na procesy gospodarowania.

Mikroekonomia bada procesy gospodarcze na polu poszczeg贸lnych element贸w sk艂adowych gospodarki, takich jak gospodarstwa domowe, przedsi臋biorstwa. Celem tych obserwacji jest ustalenie, w jaki spos贸b te elementy sk艂adowe podejmuj膮 decyzje na konkretnych rynkach, a zw艂aszcza jak ci indywidualni aktorzy dokonuj膮 wybor贸w w warunkach rzadko艣ci d贸br. Pozwala to na podejmowanie decyzji o tym, co produkowa膰, co konsumowa膰. Dobra rzadkie s膮 wytworem ludzkiej pracy i nazywa si臋 je dobrami ekonomicznymi.

 


Co to jest ekonomia pozytywna i normatywna?

Ekonomia rozr贸偶nia pozytywne podej艣cie, kt贸rego fundamentem jest naukowe (obiektywne) obja艣nienie zasad funkcjonowania gospodarki. Ekonomia pozytywna d膮偶y do wyja艣nienia, w jaki spos贸b gospodaruj膮ca dobrami spo艂eczno艣膰 podejmuje decyzje o konsumpcji, produkcji i wymianie d贸br. Celem jest utworzenie podstaw dla przewidywania reakcji gospodarki na zmian臋 warunk贸w dzia艂ania. Dorobek ekonomii pozytywnej stanowi fundament dla normatywnego my艣lenia. Istotnie r贸偶ne, podej艣cie normatywne koncentruje si臋 na pytaniu, jaka polityka, w oparciu o jakie rozwi膮zania instytucjonalne, spowoduje w efekcie najlepsze wyniki w odpowiednich procesach gospodarowania. Ekonomia normatywna dostarcza wskaz贸wek opartych na subiektywnych s膮dach warto艣ciuj膮cych. Rozr贸偶nianie w ekonomii obu tych podej艣膰 wskazuje, 偶e jest to nauka nale偶膮ca do grupy nauk spo艂ecznych i nie jest w stanie unikn膮膰 s膮d贸w warto艣ciuj膮cych, a zatem odpowiedzi, czy dany system gospodarczy dobrze funkcjonuje. Ekonomi艣ci powinni wskazywa膰 na mo偶liwe skutki wybor贸w, przedstawia膰 warunki i mo偶liwo艣ci ich podejmowania, ale sama decyzja o wyborze okre艣lonej polityki gospodarczej wykracza poza ich mo偶liwo艣ci.

Ekonomia pozytywna dokonuje analizy zagadnie艅 dotycz膮cych opisu proces贸w gospodarczo-spo艂ecznych. Ekonomia normatywna analizy opiera na problemach zwi膮zanych z systemem warto艣ci, jaki obowi膮zuje w danej spo艂eczno艣ci. Do analizy ekonomicznej wykorzystuje si臋 modele oraz zestawy danych ekonomicznych.