Procesy w zarz膮dzaniu s膮 metodami wspomagaj膮cymi strukturyzacj臋, badanie, analiz臋, podejmowanie decyzji i komunikacj臋 w sprawach biznesowych. Przyk艂adem takiego procesu jest chocia偶by  planowanie strategiczne, planowanie talent贸w, bud偶etowanie wydatk贸w i kapita艂u, systemy zarz膮dzania wydajno艣ci膮 i ksi臋gowanie koszt贸w zarz膮dzania. Celem procesu zarz膮dzania jest zapewnienie zdyscyplinowanego i sp贸jnego podej艣cia do analizy i podejmowania decyzji. Procesy u艂atwiaj膮 korzystanie z logicznego procesu my艣lowego zgodnego z og贸lnie przyj臋tymi celami firmy. Na przyk艂ad proces bud偶etowania kapita艂owego opiera si臋 na dyscyplinach rynkowych, kt贸re zach臋caj膮 do m膮drych inwestycji. Planowanie produktu koncentruje si臋 zar贸wno na tworzeniu warto艣ci dla klienta, jak i na wykorzystaniu zalet nowych produkt贸w dla inwestor贸w firmy.

 

 

 


Proces w zarz膮dzaniu.

Procesy zarz膮dzania powinny by膰 postrzegane jako dzia艂ania jedynie wspieraj膮ce, a nie zast臋puj膮ce oceny dokonywane przez kierownictwo. Procesy wymagaj膮 rozwoju oczekiwa艅 dotycz膮cych przysz艂o艣ci i dostarczenia wskaz贸wek w 艣wietle zwi膮zanych z nimi za艂o偶e艅. M膮dry mened偶er wykorzystuje te narz臋dzia jako dane wej艣ciowe do podejmowania decyzji, kt贸re w po艂膮czeniu ze 艣wiadomo艣ci膮 biznesow膮 stanowi膮 solidn膮 podstaw臋 do podejmowania w艂a艣ciwych decyzji. Warto r贸wnie偶 wspomnie膰, 偶e termin "proces biznesowy" jest cz臋sto u偶ywany przez specjalist贸w IT jako r贸wnoznaczny z zarz膮dzaniem procesami oprogramowania po艣redniego lub integracj膮 zada艅.  

Chocia偶 proces w zarz膮dzaniu pocz膮tkowo koncentrowa艂 si臋 g艂贸wne na automatyzacji proces贸w biznesowych za pomoc膮 technologii informacyjnej, to po pewnym czasie zosta艂 rozszerzony o integracj臋 proces贸w kierowanych przez cz艂owieka, w kt贸rych interakcje mi臋dzyludzkie odbywaj膮 si臋 szeregowo lub r贸wnolegle z wykorzystaniem dost臋pnych obecnie technologii. Na przyk艂ad systemy zarz膮dzania przep艂ywem pracy w przedsi臋biorstwie mog膮 przypisywa膰 poszczeg贸lne kroki wymagaj膮ce wdro偶enia ludzkiej intuicji lub wydania specjalistycznej opinii przez konkretnych ludzi, jak r贸wnie偶 wiele innych zada艅 w przep艂ywie pracy do odpowiedniego zautomatyzowanego systemu.  Daje to mo偶liwo艣膰 symulowania zmian w procesach biznesowych w oparciu o dane z rzeczywistego 艣wiata (a nie tylko przy za艂o偶onej wiedzy), jak r贸wnie偶 pozwala u偶ytkownikom na ci膮g艂e usprawnianie i optymalizacj臋 procesu w celu dostosowania go do potrzeb rynkowych.

Chocia偶 kluczowym aspektem proces贸w biznesowych jest ich elastyczno艣膰 (procesy biznesowe musz膮 stale dostosowywa膰 si臋 do zmian w 艣rodowisku) nale偶y r贸wnie偶 zapewni膰 zgodno艣膰 ze strategi膮 biznesow膮, polityk膮 i przepisami rz膮dowymi. Ten aspekt  jest bardzo wa偶ny dla organizacji rz膮dowych. W tym kontek艣cie  zarz膮dzanie koncentruje si臋 g艂贸wnie na procesach operacyjnych i reprezentacji wiedzy.  Mimo,  i偶 przeprowadzono wiele bada艅 technicznych dotycz膮cych operacyjnych proces贸w biznesowych zar贸wno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, badacze rzadko podejmowali dzia艂ania w zakresie zgodno艣ci z prawem, na przyk艂ad procesy wdra偶ania prawa w organach administracji publicznej.