Zarz膮dzanie to termin u偶ywany w odniesieniu do administrowania organizacja, niezale偶nie od tego, czy jest to firma, organizacja non-profit, czy te偶 organ administracji pa艅stwowej. Zarz膮dzanie obejmuje dzia艂ania zwi膮zane z ustalaniem strategii organizacji i koordynowaniem wysi艂k贸w jej pracownik贸w (lub wolontariuszy) w celu osi膮gni臋cia za艂o偶onych cel贸w poprzez wykorzystanie dost臋pnych zasob贸w, takich jak: zasoby finansowe, naturalne, technologiczne i ludzkie. Termin "zarz膮dzanie" mo偶na r贸wnie偶 odnosi膰 do os贸b zarz膮dzaj膮cych dan膮 organizacj膮. Naukowcy spo艂eczni traktuj膮 zarz膮dzanie jako dyscyplin臋 akademick膮, badaj膮c takie jej obszary, jak organizacja spo艂eczna i przyw贸dztwo organizacyjne. Zarz膮dzane jest jednym z kierunk贸w studi贸w oferowanych obecnie przez niemal wszystkie uczelnie wy偶sze.

 

 

 

 


Co to jest zarz膮dzanie?

Wi臋ksze organizacje maj膮 zazwyczaj trzy poziomy mened偶er贸w zarz膮dzaj膮cych, kt贸re s膮 zazwyczaj organizowane w hierarchicznej strukturze piramidalnej:

  • CEO - starsi mened偶erowie, tacy jak cz艂onkowie zarz膮du i dyrektor generalny lub prezes organizacji. Okre艣laj膮 oni strategiczne cele organizacji i podejmuj膮 kluczowe decyzje dotycz膮ce jej funkcjonowania. Mened偶erowie wy偶szego szczebla to na og贸艂 specjali艣ci na poziomie kierowniczym i kieruj膮 kierownictwem 艣redniego szczebla, kt贸ry bezpo艣rednio lub po艣rednio si臋 do nich zg艂asza.
  • Kierownicy 艣redniego szczebla, do kt贸rych zaliczy膰 mo偶na mened偶er贸w oddzia艂贸w, mened偶er贸w regionalnych, kierownik贸w dzia艂贸w i kierownik贸w sekcji. Kierownicy 艣redniego szczebla przekazuj膮 kierownictwu pierwszej linii strategiczne cele kierownictwa wy偶szego szczebla.
  • Ni偶si mened偶erowie, tacy jak prze艂o偶eni i liderzy zespo艂贸w, kt贸rzy nadzoruj膮 prac臋 szeregowych pracownik贸w (lub wolontariuszy, w niekt贸rych organizacjach ochotniczych) i udzielaj膮 wskaz贸wek dotycz膮cych ich pracy.

W mniejszych organizacjach indywidualny mened偶er mo偶e mie膰 znacznie szerszy zakres. Pojedynczy mened偶er mo偶e wykonywa膰 kilka r贸l lub nawet wszystkie role powszechnie obserwowane w du偶ej organizacji.

Zarz膮dzanie polega na okre艣leniu misji, cel贸w, procedur, regu艂 i sposob贸w wykorzystania kapita艂u ludzkiego przedsi臋biorstwa, co ma przyczyni膰 si臋 do jego perspektywistycznego sukcesu. Oznacza to przede wszystkim skuteczn膮 komunikacj臋: atmosfera w firmie implikuje ludzk膮 motywacj臋 i okre艣la poziom post臋pu lub wynik dzia艂ania ca艂ego systemu.  Z punktu widzenia jednostki, zarz膮dzanie nie musi by膰 postrzegane wy艂膮cznie w kontek艣cie zawodowym, poniewa偶 zarz膮dzanie jest istotn膮 funkcj膮 poprawiaj膮c膮 jako艣膰 codziennego 偶ycia i relacje z innymi osobami. Zarz膮dzanie jest zatem wsz臋dzie potrzebne i zakres jego zastosowania jest bardzo szeroki.    Komunikacja i kooperacja poszczeg贸lnych jednostek s膮 dwoma g艂贸wnymi aspektami ka偶dego przedsi臋wzi臋cia.  Wszelkie plany, pomiary, motywacyjne narz臋dzia psychologiczne, cele i dobra materialne mog膮, ale nie musz膮, by膰 niezb臋dnymi komponentami zarz膮dzania. W dochodowych organizacjach podstawow膮 funkcj膮 zarz膮dzania jest zadowolenie wielu zwi膮zanych z organizacj膮 interesariuszy. Zwykle wi膮偶e si臋 to z osi膮ganiem zysk贸w (dla akcjonariuszy), tworzeniem warto艣ciowych produkt贸w w rozs膮dnych cenach (dla klient贸w) i zapewnieniem pracownikom dobrych warunk贸w zatrudnienia.