Koszty to wyra偶one warto艣ciowo zu偶ycie sk艂adnik贸w maj膮tku, zar贸wno trwa艂ego rzeczowego oraz finansowego, jak i maj膮tku obrotowego, do kt贸rego zalicza si臋 materia艂y, towary, produkcje b臋d膮c膮 w toku oraz wyroby gotowe, us艂ug obcych, a tak偶e nak艂ad贸w pracy. Opr贸cz tego koszty wyra偶aj膮 zu偶ycie niekt贸rych wydatk贸w, kt贸re same w sobie nie stanowi膮 zu偶ycia, jak np. podatk贸w, zwi膮zanych  z prowadzeniem przez jednostk臋 gospodarcz膮  dzia艂alno艣ci w okre艣lonym czasie. Og贸lnie m贸wi膮c koszty s膮 wi臋c warto艣ciowym wyra偶eniem zu偶ycia 艣rodk贸w i przedmiot贸w razem stanowi膮cych prac臋 oraz pewnych wydatk贸w nieodzwierciedlaj膮cych 偶adnego zu偶ycia. 

 

 

 

 


Rodzaje koszt贸w.

Ponoszone w ramach dzia艂alno艣ci koszty s膮 bardzo zr贸偶nicowane. Z tego wzgl臋du dokonuje si臋 klasyfikacji koszt贸w wed艂ug r贸偶nych kryteri贸w, lecz zasadniczo wyr贸偶nia si臋 trzy podstawowe ich uk艂ady.

 

Pierwszym z nich jest uk艂ad rodzajowy, kt贸ry dzieli koszty na nast臋puj膮ce grupy:

 

- Amortyzacja, czyli celowe wyra偶one warto艣ciowo zu偶ycie 艣rodk贸w trwa艂ych, warto艣ci niematerialnych i prawnych,

- Zu偶ycie materia艂贸w i energii, czyli zu偶ycie wszelkiego rodzaju surowc贸w, materia艂贸w zapasowych, opakowa艅, paliwa, a tak偶e energii w postaci elektrycznej, cieplnej, czy te偶 wodnej,

- Us艂ugi obce, kt贸re obejmuj膮 m.in. zu偶ycie transportowe, remontowe i bankowe,

- Wynagrodzenia, czyli  wynagrodzenia brutto za prace na rzecz firmy lub przedsi臋biorstwa,

- Ubezpieczenia spo艂eczne i inne 艣wiadczenia pa艅stwowe, obowi膮zkowe lub nieobowi膮zkowe, kt贸re obci膮偶aj膮 pracodawc臋. 

- Podatki, czyli obowi膮zkowe 艣wiadczenia na rzecz pa艅stwa, pobierane od nieruchomo艣ci i 艣rodk贸w transportu oraz wszystkie op艂aty skarbowe, notarialne, administracyjne oraz s膮dowe.

- Pozosta艂e koszty, do kt贸rych zalicza si臋 wszystkie nie wymienione we wcze艣niejszych punktach.

 

Drugi uk艂ad, funkcjonalny, dzieli koszty ze wzgl臋du na miejsce ich powstawania: 

 

- Koszty dzia艂alno艣ci podstawowej, w r贸偶nej postaci, a wi臋c zar贸wno produkcyjnej handlowej, jak i us艂ugowej. Z t膮 pierwsz膮 bezpo艣rednio zwi膮zane s膮 koszty obejmuj膮ce m.in. zu偶ycie materia艂贸w, wynagrodzenie pracownik贸w oraz  koszt przygotowania produkcji,

- Koszty wydzia艂owe, to wszystkie po艣rednie koszty produkcji, zwi膮zane z kosztami eksploatacji i potrzebnego remontu maszyn, transportu wewn臋trznego, zu偶ytych narz臋dzi, zu偶ycia o艣wietlenia i ogrzewania, a tak偶e utrzymania czysto艣ci w danym zak艂adzie produkcyjnym,

- Koszty zarz膮du, czyli wynagrodzenia kierownictwa i wy偶szych wydzia艂贸w firmy, jak r贸wnie偶 koszty zwi膮zane m.in. z podr贸偶ami s艂u偶bowymi, 艂膮czno艣ci膮, utrzymaniem biur oraz reklam膮 przedsi臋biorstwa,

- Koszty zakupu, kt贸re zwi膮zane s膮 z materia艂ami, czyli m.in. z ich za艂adunkiem, wy艂adunkiem, czy przewozem,

- Koszty sprzeda偶y, kt贸re dotycz膮 oczywi艣cie sprzedawanych, gotowych produkt贸w i obejmuj膮 koszty ich opakowania, ubezpieczenia, reklamy oraz podatek akcyzowy.

- Koszty dzia艂alno艣ci pomocniczej, czyli koszty wydzia艂贸w wspomagaj膮cych okre艣lon膮 dzia艂alno艣膰, jak np. dzia艂y transportowe lub jednostki socjalne.

 

Ostatnim uk艂adem jest uk艂ad kalkulacyjny, kt贸ry klasyfikuje je w tzw. pozycje kalkulacyjne, kt贸re s膮 niezb臋dne podczas obliczania koszt贸w wytworzenia jednostkowego produktu. Nale偶膮 do nich koszty bezpo艣rednie oraz po艣rednie, a tak偶e sta艂e i zmienne, zwi膮zane i wywodz膮ce si臋 z rachunkowo艣ci.