Pracownik wed艂ug kodeksu pracy jest osob膮 zatrudnion膮 w oparciu o umow臋, wyb贸r, powo艂anie, mianowanie albo spo艂eczn膮 umow臋 o prac臋. Pracownikiem nie b臋dzie osoba fizyczna, kt贸ra b臋dzie wykonywa艂a prac臋 na rzecz innej osoby ni偶 jedna z wymienionych wcze艣niej.  

Pracownikiem nie b臋dzie tak偶e osoba fizyczna wykonuj膮ca us艂ugi na rzecz innej osoby w oparciu o umow臋 zlecenie lub inne umowy zbli偶one do umowy zlecenia. Nale偶y do nich zaliczy膰 umow臋 o zarz膮dzanie, umow臋 o 艣wiadczenie us艂ug, kontrakt mened偶erski itp. Ponadto osoba fizyczna, kt贸ra wykonuje nak艂adcz膮 prac臋 r贸wnie偶 nie b臋dzie zaliczana do pracownik贸w. Umowa taka stanowi bowiem umow臋 cywilnoprawn膮, dlatego rodzi niepracowniczy stosunek zatrudnienia.  Do pracownik贸w mo偶e by膰 zaliczana r贸wnie偶 osoba, kt贸ra nie uko艅czy艂a 18 roku 偶ycia, jednak musz膮 by膰 spe艂nione warunki okre艣lone w dziale dziewi膮tym Kodeksu Pracy. Pracownikiem mo偶e by膰 tak偶e m艂odociana osoba, czyli osoba, kt贸ra uko艅czy艂a 16 lat, ale nie przekroczy艂a 18. Zatrudniona nie mo偶e zosta膰 natomiast osoba, kt贸ra nie ma uko艅czonych 16 lat. Osob臋 m艂odocian膮 mo偶na zatrudni膰 w celu przygotowania zawodowego w oparciu o szczeg贸ln膮 umow臋 o prac臋, kt贸ra ma na celu przygotowanie zawodowe dla pracownika m艂odocianego. Oczywi艣cie takiego pracownika mo偶na zatrudni膰  w oparciu o umow臋 o prac臋 przy wykonywaniu lekkich prac. Kontrowersyjny mo偶e wydawa膰 si臋 artyku艂 304 Kodeksu Pracy okre艣laj膮cy zdolno艣膰 bycia pracownikiem dla os贸b przed 16 rokiem 偶ycia. Osoby takie wed艂ug prawa mog膮 wykonywa膰 nie tylko prac臋, ale r贸wnie偶 inne zaj臋cie zarobkowe tylko i wy艂膮cznie na rzecz podmiotu, kt贸ry prowadzi dzia艂alno艣膰 artystyczn膮, kulturaln膮 albo na rzecz opiekuna takiej osoby. Praca wymaga oczywi艣cie zezwolenie odpowiedniego inspektora pracy. Przepis nie okre艣la bowiem minimalnego wieku, kt贸ry m贸g艂by uniemo偶liwia膰 danej osobie podj臋cia pracy albo innego zaj臋cia zarobkowego. 

 


Obowi膮zki pracownika:

- sumienne oraz staranne wykonywanie swojej pracy. Pracownik musi r贸wnie偶 stosowa膰 si臋 do zalece艅 prze艂o偶onych, je偶eli oczywi艣cie nie s膮 one sprzeczne nie tylko z podpisan膮 umow膮 o prac臋, ale r贸wnie偶 z prawem

- dbanie o og贸le dobro danego zak艂adu pracy, a tak偶e chronienie jego mienia

- przestrzeganie ustalonych wcze艣niej przepis贸w bezpiecze艅stwa, ale r贸wnie偶 higieny i przepis贸w przeciwpo偶arowych

- przestrzeganie zasad zwi膮zanych z wsp贸艂偶yciem spo艂ecznym w danym miejscu pracy

- sumienne przestrzeganie czasu pracy ustalonego wcze艣niej przez dany zak艂ad pracy, w kt贸rym dany pracownik jest zatrudniony

- przestrzeganie regulaminu pracy, a tak偶e porz膮dku ustalonego przez dany zak艂ad pracy

- zachowanie w tajemnicy oraz chronienie informacji, kt贸re mog艂yby narazi膰 danego pracodawc臋 na szkod臋, gdyby zosta艂y ujawnione

- przestrzeganie wszelkich tajemnic, kt贸re zosta艂y okre艣lone w wyodr臋bnionych przepisach

 


Prawa pracownika:

- pracownik musi by膰 szanowany przez swojego pracodawc臋

- pracownik musi pracowa膰 w bezpiecznych oraz higienicznych warunkach

- pracownik powinien mie膰 mo偶liwo艣膰 podnoszenia kwalifikacji 

- pracownik nie mo偶e by膰 dyskryminowany ze wzgl臋du na wykszta艂cenie, religi臋, ras臋, p艂e膰, wiek czy narodowo艣膰

- pracownik ma prawo do godziwego wynagrodzenia za swoj膮 prac臋

- pracownik musi mie膰 prawo do wypoczynku, czyli urlopu wypoczynkowego, dni wolnych od pracy