Rynek niegdy艣 by艂 miejscem, gdzie dokonywano transakcji got贸wkowych lub wymiany towaru. Najcz臋艣ciej by艂 placem w 艣rodku miasta, na kt贸rym kupcy spotykali si臋, by wymieni膰 towary lub je sprzeda膰. Dzi艣 rynek rozumiemy w znaczeniu ekonomicznym. Rynek jest zespo艂em mechanizm贸w, kt贸re umo偶liwiaj膮 i u艂atwiaj膮 kontakt producent贸w z konsumentami oraz us艂ugodawc贸w z zleceniodawcami. To ca艂okszta艂t transakcji kupna i sprzeda偶y, kt贸ry regulowany jest przez akty prawne, obowi膮zuj膮ce w danym kraju, czy stanie. Rynkiem okre艣la si臋 tak偶e ca艂膮 zbiorowo艣膰 os贸b, uczestnicz膮cych w skupie i sprzeda偶y, czyli rynkiem s膮 r贸wnie偶 konsumenci oraz przedsi臋biorcy. Rynek obejmuje takie transakcje jak  kupno i sprzeda偶 d贸br, us艂ug oraz warto艣ci. Dzi臋ki rynkowi regulowane s膮 ceny us艂ug i d贸br, ale r贸wnie偶 popyt i poda偶, czyli ilo艣膰 oferent贸w oraz nabywc贸w. Taka regulacja pozwala na zachowanie r贸wnowagi mi臋dzy ilo艣ci膮 d贸br oraz ilo艣ci膮 nabywc贸w. Pozwala to na p艂ynne dzia艂anie transakcji oraz zapewnia odpowiedni膮 ilo艣膰 towaru wzgl臋dem ilo艣ci ch臋tnych na niego os贸b. Rynek powinien r贸wnie偶 uwzgl臋dnia膰 zmiany spo艂eczne oraz mo偶liwo艣ci ekonomiczne nabywc贸w, by dostosowywa膰 ceny do kupuj膮cych. Dzi臋ki temu mo偶liwa jest konkurencja mi臋dzy przedsi臋biorstwami. Zdrowa konkurencja na rynku uwzgl臋dnia r贸偶nych przedsi臋biorc贸w, ale te偶 potrzeby nabywc贸w. Rynek pozwala na prawnie uregulowane zawarcie transakcji mi臋dzy kupuj膮cym a sprzedaj膮cym. Ka偶dy rynek ma okre艣lon膮 struktur臋, kt贸ra rz膮dzi si臋 innymi prawami. Reguluje ona stosunki mi臋dzy kupuj膮cym i sprzedaj膮cym oraz prawa jakie maj膮 wobec siebie.

 

 


Co to jest rynek?

Rynek dzielimy na:

 

-lokalny

-regionalny

-krajowy

-mi臋dzynarodowy 

-艣wiatowy

 

Rynek dzieli si臋 r贸wnie偶 ze wzgl臋du na us艂ugi albo produkty, jakimi si臋 handluje. Jest wi臋c rynek towar贸w, rynek d贸br konsumpcyjnych, rynek d贸br przemys艂owych, rynek us艂ug, rynek finansowy (sprzeda偶 i zakup walut, obr贸t pieni膮dzem), rynek czynnik贸w produkcji - sprzeda偶 pracy, czyli ofert pracy, a tak偶e ziemi, czy kapita艂u. Rynek reguluj膮 statusy prawne, wi臋c nie tylko konsument, czy sprzedaj膮cy maj膮 na niego wp艂yw. Istniej膮 regulacje prawne, dzi臋ki kt贸rym wiemy co mo偶emy sprzedawa膰 i w jakiej cenie. Cena produkt贸w na rynku musi uwzgl臋dnia膰 koszt produkcji, ale r贸wnie偶 podatek VAT, dlatego zale偶na jest od wielu czynnik贸w. Sprzeda偶 niekt贸rych d贸br i us艂ug obostrzona jest dodatkowymi przepisami, np. sprzeda偶 gruntu musi by膰 po艣wiadczona przez notariusza, a mo偶liwo艣膰 sprzeda偶y alkohol jest mo偶liwa dopiero po wykupieniu koncesji. Rynek pozwala nie tylko uregulowa膰 status prawny przedsi臋biorcy, ale r贸wnie偶 chroni膰 konsumenta, w momencie, kiedy nie otrzyma艂 on np. towaru. Istniej膮 bowiem regulacje, kt贸re pozwalaj膮 chroni膰 konsument贸w i ich prawa. Prawem konsumenta zajmuje si臋 Rzecznik Praw Konsumenta, kt贸ry rozwi膮zuje wszystkie spory mi臋dzy kupuj膮cym a sprzedaj膮cym. Swobod臋 w dokonywaniu wyboru co do zakupu produkt贸w i us艂ug gwarantuje nam wolny rynek, kt贸ry ma minimalne regulacje wzgl臋dem przedsi臋biorc贸w i kupuj膮cych. Rynek taki mo偶e szybciej rozwija膰 si臋 i sprawia膰, by powstawa艂y nowe firmy