Cele maj膮 istotne znaczenie w skutecznym dzia艂aniu organizacji i spe艂niaj膮 szereg funkcji. Cele to d膮偶enie do uzyskania okre艣lonego stanu i w zarz膮dzaniu wymagaj膮 zaanga偶owania mened偶er贸w wszystkich szczebli.

Cele w funkcjonowaniu organizacji pe艂ni膮 cztery bardzo wa偶ne funkcje:


- s膮 wskaz贸wk膮 i nadaj膮 kierunek dzia艂aniom wszystkim pracownikom organizacji, pozwalaj膮 wszystkim zrozumie膰, dok膮d zmierza organizacja
- wp艂ywaj膮 na proces planowania, bez cel贸w nie ma dobrego i skutecznego planowania, kt贸re z kolei wp艂ywa na wyznaczanie nowych cel贸w w przysz艂o艣ci
- cele s膮 藕r贸d艂em motywacji dla pracownik贸w, dobrze sformu艂owane i konkretne cele, o umiarkowanym stopniu trudno艣ci, mog膮 by膰 motywatorem i nap臋dza膰 pracownik贸w do ci臋偶szej pracy, zw艂aszcza gdy osi膮gni臋cie celu wi膮偶e si臋 z otrzymaniem jakiej艣 gratyfikacji
- cele to niezawodny mechanizm kontroli i oceny, oznacza to, ze przysz艂e osi膮gni臋cia mo偶na oceni膰 w oparciu o stopie艅 realizacji ustalonych, tera藕niejszych cel贸w. 

 


 


Rodzaje cel贸w:


Firmy ustalaj膮 cele r贸偶nego rodzaju, kt贸re r贸偶ni膮 si臋 ramami czasowymi, dziedzin膮 i szczeblem.

Szczebel - cele okre艣lane s膮 na ro偶nych szczeblach i dla r贸偶nych szczebli. Podstawowe szczeble cel贸w obejmuj膮 misj臋, cele strategiczne, taktyczne oraz operacyjne: 


- misja (powo艂anie) to zdefiniowanie podstawowego, unikatowego celu, kt贸ry wyr贸偶nia organizacj臋 w艣r贸d konkurencji i ukierunkowuje jej dzia艂anie
- cele strategiczne to cele ustalone na najwy偶szym szczeblu kierownictwa i dla najwy偶szego kierownictwa i dotycz膮 og贸lnych spraw, w szerokim kontek艣cie 
- cele taktyczne s膮 wyznaczane na 艣rednim szczeblu i dla mened偶er贸w 艣redniego szczebla organizacji i dotycz膮 sposob贸w operacjonalizacji dzia艂a艅 koniecznych do osi膮gni臋cia cel贸w strategicznych
- cele operacyjne okre艣lane s膮 dla mened偶er贸w ni偶szego szczebla i odnosz膮 si臋 do kr贸tkookresowych spraw i problem贸w zwi膮zanych z celami taktycznymi

Dziedzina - firmy ustalaj膮 cele dla r贸偶nych dziedzin, inne cele formu艂uje si臋 dla firmy produkcyjnej, inne dla firmy us艂ugowej.

Ramy czasowe - konkretne cele ustalone s膮 w konkretnym horyzoncie czasowym. Cele strategiczne to cele d艂ugookresowe, cele taktyczne s膮 艣rednioterminowe, a cele operacyjne s膮 kr贸tkofalowe. Ramy czasowy s膮 powi膮zane ze szczeblami.

 


Odpowiedzialno艣膰 za ustalanie cel贸w.


Wszyscy mened偶erowie powinni bra膰 udzia艂 w procesie formu艂owania cel贸w ca艂ej organizacji, jednak w rzeczywisto艣ci ka偶dy odpowiada za okre艣lanie cel贸w na poziomie swojego szczebla. Misja organizacji i cele strategiczne s膮 ustalane przez zarz膮d i mened偶er贸w najwy偶szego szczebla. Cele taktyczne ustalane s膮 przez mened偶er贸w najwy偶szego i 艣redniego szczebla, na ko艅cu cele operacyjne okre艣laj膮 mened偶erowie 艣redniego i najni偶szego szczebla.

Zarz膮dzanie wielorakimi celami.

Firmy ustalaj膮 wiele r贸偶nych, czasem sprzecznych i konfliktowych ze sob膮 rodzaj贸w cel贸w. Aby rozwi膮za膰 problem niesp贸jno艣ci cel贸w, mened偶erowie musz膮 rozumie膰 koncepcj臋 optymalizacji. Optymalizacja wymaga r贸wnowa偶enia oraz godzenia ewentualnych konflikt贸w pomi臋dzy ro偶nymi celami.