Amortyzacja to termin, kt贸ry definiuje cechy zmniejszania si臋 warto艣ci rzeczy, sk艂adnik贸w maj膮tku, w okre艣lonym czasie i na skutek ich u偶ytkowania. Amortyzacja  to koszt zwi膮zany ze stopniowym zu偶ywaniem si臋 艣rodk贸w trwa艂ych, ale te偶 warto艣ci niematerialnych oraz prawnych. Amortyzacja 艣rodk贸w trwa艂ych polega na systematycznym i stopniowym zu偶ywaniu si臋 sk艂adnik贸w maj膮tku wskutek odpis贸w amortyzacyjnych, kt贸re z kolei powstaj膮 na skutek planowanego roz艂o偶enia warto艣ci 艣rodk贸w trwa艂ych w ustalonym okresie amortyzacji.  Amortyzacja to koszt, kt贸ry nie wi膮偶e si臋 z dop艂ywem 艣rodk贸w pieni臋偶nych, a wr臋cz odwrotnie z terminem tym kojarzy si臋 inny termin: umorzenia. 

 

 

 

 

 

 


Czym s膮 艣rodki trwa艂e?

艢rodki trwa艂e s膮 to rzeczowe, materialne sk艂adniki maj膮tku, kt贸re musz膮 by膰 u偶ytkowane nie kr贸cej ni偶 jeden rok. Musz膮 by膰 zdatne do u偶ytku i wykorzystywane przez przedsi臋biorc臋 na potrzeby prowadzonej dzia艂alno艣ci gospodarczej, albo te偶 oddane mu w u偶ytkowanie na podstawie umowy najmu, czy dzier偶awy, mog膮 to by膰:

  • obiekty budowlane
  • budynki czy lokale z odr臋bn膮 w艂asno艣ci膮
  • marzyny
  • urz膮dzenia
  • 艣rodki transportu
  • inne przedmioty

 


Amortyzacja 艣rodk贸w trwa艂ych - liniowa

Metoda liniowa amortyzacji 艣rodk贸w trwa艂ych polega na stosowaniu odpis贸w amortyzacyjnych wyliczonych od warto艣ci zakupu 艣rodka trwa艂ego, jego warto艣ci pocz膮tkowej, stosuj膮c roczn膮 stawk臋 odpisu z obowi膮zuj膮cego wykazu stawek. Warto艣膰 odpisu amortyzuj膮cego obowi膮zuje przedsi臋biorc臋 przez ca艂y okres amortyzacji. W 2018 roku dokonany zmiany klasyfikacji 艣rodk贸w trwa艂ych. 

 


Amortyzacja 艣rodk贸w trwa艂ych - przyspieszona

W niekt贸rych przypadkach przedsi臋biorca mo偶e podwy偶szy膰 podstawow膮 stawk臋 amortyzacyjn膮 w stosunku do 艣rodk贸w trwa艂ych u偶ywanych. 艢rodki trwa艂e u偶ywane to te, kt贸re przed ich nabyciem i wprowadzeniem do ewidencji danej firmy by艂y ju偶 wcze艣nie wykorzystywane przez okres co najmniej sze艣ciu miesi臋cy. Dotyczy to 艣rodk贸w trwa艂ych z grupy 3-6 i 8 oraz 艣rodk贸w transportu. Je偶eli przedsi臋biorca zastosuje podwy偶szon膮 stawk臋 amortyzacji musi by膰 w stanie udowodni膰, 偶e ten nabyty 艣rodek trwa艂y ju偶 wcze艣niej by艂 u偶ywany. W takich przypadkach przedsi臋biorca sam ustala stawk臋 amortyzacyjn膮, ale okres amortyzacji takiego obiektu nie mo偶e by膰 kr贸tszy ni偶:

dla 艣rodk贸w trwa艂ych zaliczonych do grupy 3-6 i 8 klasyfikacji 艣rodk贸w trwa艂ych:

  • 24 miesi膮ce - gdy ich warto艣膰 pocz膮tkowa nie przekracza 25 000 z艂
  • 36 miesi臋cy - gdy ich warto艣膰 pocz膮tkowa jest wy偶sza od 25 000 z艂 i nie przekracza 50 000 z艂
  • 60 miesi臋cy- w pozosta艂ych przypadkach

dla 艣rodk贸w transportu, w tym samochod贸w osobowych - 30 miesi臋cy