Kadencja jest to okres pełnienia danej funkcji przez urzędnika lub inny organ. Długość kadencji określa prawo, ale również ilość kadencji może być ograniczona np. kadencja prezydencka.

Kadencja występuje również w przypadku innych podmiotów jak np. członka zarządu, rady nadzorczej, spółki handlowej czy też akcyjnej. Sam kodeks spółek handlowych rozróżnia dwa rodzaje kadencji - odrębną oraz wspólną. Kadencja odrębna obejmuje osobno każdego członka co sprawia, że okres ich kadencji może być różny a ich mandaty mogą wygasać w innym czasie.

 

Kadencja wspólna obejmuje wszystkich członków jednocześnie, czyli okres ich kadencji jest jednakowy przez co mandaty mogą wygasać w tym samym czasie. Wygaśnięcie mandatu nie oznacza jednak zawsze końca kadencji, służy on przede wszystkim jako uprawnienie do wykonywania określonych funkcji jako członek danego organu.