umowa o pracę a działalność gospodarcza

Umowa o pracę a działalność gospodarcza? - W dzisiejszych czasach wielu przedsiębiorców wymaga od pracowników prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Powód jest jeden – podatki. Osoba ,która założy działalność gospodarczą oraz nie zatrudnia pracowników jest osobą samo zatrudnioną. Osoba samo zatrudniona sama musi zadbać o to aby płacić podatki oraz składki na ubezpieczenie społeczne. Przy prowadzeniu własnej działalności gospodarczej można liczyć również na różnego rodzaju przywileje oraz ulgi, niestety jeżeli osoba samo zatrudniona prowadzi usługi na rzecz „pracodawcy” z wielu z tych ulg skorzystać nie może.

 

Za działalność gospodarczą nie można uznać czynności gdy:

Odpowiedzialność wobec osób trzecich za ich rezultaty ponosi zlecający ich wykonanie,  czynności te są wykonywane w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego  oraz gdy wykonując te czynności osoba samo zatrudniona nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Jeżeli trzy powyższe okoliczności występują łącznie to w rozumieniu kodeksu pracy nie można uznać tego jako prowadzenie działalności gospodarczej