zdolność kredytowa

Zdolność kredytowa jest to zdolność podmiotu ,który ubiega się otrzymanie kredytu.

Posiadanie zdolności kredytowej według Prawa Bankowego jest niezbędne do jego uzyskania Każdy bank posiada określone procedury kredytowe w których zawarte są wszystkie niezbędne informacje związane jak określa się zdolność kredytową. Bank może również udzielić kredytu gdy zdolność kredytowa nie jest spełniona w szczególnych przypadkach, w takiej sytuacji podmiot ubiegający się o przyznanie kredytu powinien przedstawić rodzaj zabezpieczenia kredytu lub szczegółowy plan poprawy swojej sytuacji finansowej. 

 

Prawo Bankowe definiuję zdolność kredytową w następujący sposób:


„Przez zdolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie”.

 

Czynniki wpływające na zdolność kredytową to:
 

  • wysokość kredytu,
  • rodzaj kredytu,
  • wysokość dochodów,
  • źródła dochodów,
  • okres kredytowania,
  • zobowiązania kredytowe,
  • inne kredyty,
  • zabezpieczenia,
  • wkład własny,
  • wiek kredytobiorcy.