Krajowa Izba Rozliczeniowa

Krajowa Izba Rozliczeniowa jest to instytucja pośrednicząca w rozliczeniach między bankami. Funkcjonuje w oparciu o prawo bankowe i kodeks spółek handlowych.

Krajowa Izba Rozliczeniowa została powołana w 1991r. z inicjatywy 16 największych banków polskich, a także Narodowego Banku Polskiego oraz Związku Banków Polskich.  Oferuje szereg usług, które kieruje przede wszystkim do instytucji bankowych, finansowych, dużych przedsiębiorstw z sektora telekomunikacyjnego i energetycznego, firm działających w obszarze e-commerce oraz administracji państwowej. KIR odpowiada za prawidłowość rozliczeń niemal wszystkich przelewów międzybankowych wykonywanych w Polsce. Krajową Izbę Rozliczeniową tworzy centrala, regionalne centra sprzedaży, przedstawicielstwa handlowe oraz regionalne centra operacji.