Co to jest leasing

Leasing to umowa finansowa, w której jedna strona, znana jako leasingodawca, udostępnia drugiej stronie, zwaną leasingobiorcą, określone dobra lub mienie (np. samochód, sprzęt, nieruchomość) w zamian za regularne płatności, znane jako opłaty leasingowe. Leasing umożliwia leasingobiorcy korzystanie z mienia bez konieczności jego zakupu na własność. Po zakończeniu okresu leasingu, leasingobiorca może mieć opcję odkupienia mienia, przedłużenia umowy lub zwrócenia go leasingodawcy.

Przykład leasingu samochodowego:

Załóżmy, że firma XYZ potrzebuje samochodu dostawczego do swojej działalności. Zamiast kupować samochód na własność, firma decyduje się na leasing. Współpracuje z leasingodawcą o nazwie LeasingCorp.

Umowa leasingu samochodowego zostaje podpisana na okres 3 lat. W umowie określone są miesięczne opłaty leasingowe w wysokości 500 złotych. Leasingodawca LeasingCorp dostarcza firmie XYZ nowy samochód dostawczy o wartości 50 000 złotych.

Przez trzy lata firma XYZ płaci 500 złotych miesięcznie (łącznie 18 000 złotych) leasingodawcy LeasingCorp za korzystanie z samochodu dostawczego. Podczas tego okresu firma XYZ ma obowiązek dbać o samochód i utrzymywać go w odpowiednim stanie.

Po zakończeniu 3-letniego okresu leasingu, firma XYZ ma kilka opcji:

  1. Odkupienie samochodu: Firma może zdecydować się odkupić samochód od leasingodawcy, płacąc ustaloną kwotę wykupu. Wartość ta może być niższa od pierwotnej ceny samochodu.

  2. Przedłużenie umowy: Firma XYZ może zdecydować się przedłużyć umowę leasingu na kolejny okres, jeśli nadal potrzebuje samochodu dostawczego.

  3. Zwrócenie samochodu: Firma może zwrócić samochód leasingodawcy i zakończyć umowę. W takim przypadku nie ma obowiązku zakupu samochodu.

Leasing jest popularnym rozwiązaniem dla firm i osób prywatnych, które chcą korzystać z dóbr lub sprzętu bez konieczności ponoszenia kosztów zakupu. Jest to również rozwiązanie umożliwiające elastyczność w zarządzaniu aktywami, szczególnie w przypadku przedsiębiorstw, które chcą unikać utraty wartości aktywów związaną z ich deprecjacji.