Rodzaje leasingu

Kryteria klasyfikacji leasingu (lizing,lising) w oparciu o kryterium liczby podmiotów zaangażowanych w transakcję:

 • pośredni,
 • bezpośredni,
 • popierany - gdy przedmiot ma bardzo wysoką wartość dochodzi popierający podmiot finansujący leasingobiorcę. W Polsce zazwyczaj to banki są właścicielami firm leasingowych,
 • zwrotny - połączenie transakcji kupna-sprzedaży z leasingową, najczęściej ma miejsce jeżeli chodzi o nieruchomość. Firma stawia obiekt za własne fundusze , sprzedaje firmie leasingowej i później odkupuje.


Kryterium czasu trwania, łącznej wartości opłat i charakteru obciążeń:

 • leasing kapitałowy,
 • leasing bieżący.

 

Kryterium obciążenia stron dodatkowymi nakładami:

 • leasing czysty – dodatkowe nakłady obciążają leasingobiorcę (koszty serwisowania),
 • leasing pełny – koszty ponosi leasingodawca.

 

Kryterium świadczenia dodatkowych usług przez leasingodawcę:

 • leasing mokry – finansujący świadczy dodatkowe usługi zwykle przy statkach i samochodach,
 • leasing suchy – brak dodatkowych usług.

 

Kryterium przedmiotu leasingu:

 • nieruchomości,
 • ruchomości,
 • dobra unikatowe.

 

Nowoczesne formy leasingu (lizing,lising):

 • clifing - stosuje się w odniesieniu do samochodów osobowych,
 • refling – związany z leasingiem operacyjnym , przedmiotem jest sprzęt komputerowy,
 • leasing odnawialny – po spłacie ostatniej raty przedmiot jest odbierany a leasingobiorca otrzymuje taki sam przedmiot ale nowy na korzystniejszej umowie.