Co to jest BIK

Biuro Informacji Kredytowej S.A. (BIK)- jest to przedsiębiorstwo założone przez Związek Banków Polskich i prywatne banki, którego zadaniem jest gromadzenie, integrowanie i udostępnianie danych dotyczących historii kredytowej klientów banków, SKOK-ów oraz od niedawna również pozabankowych firm pożyczkowych. 

Dane te w olbrzymiej większości są danymi pozytywnymi, to znaczy zawierającymi informacje o prawidłowo spłacanych zobowiązaniach, a tworzona w ten sposób historia kredytowa jest instrumentem mogącym służyć uwiarygodnianiu klienta banku. Poza tym dodatkowym narzędziem dostarczanym przez BIK scoring kredytowy. Do rejestru BIK trafiają wszystkie osoby, które spłacają obecnie, lub korzystały w przeszłości z kredytów bankowych. Dotyczy to zarówno kredytów ratalnych, ale również debetu na rachunku czy korzystania z karty kredytowej. Na listę BIK trafiają także osoby będące poręczycielami innych kredytobiorców. Od tego, jak wygląda spłata zobowiązań zależy historia kredytowa. Jeśli użytkownik reguluje wszelkie należności terminowo, pracuje na dobrą opinię. Z kolei nawet najmniejsze zaległe zobowiązanie, może pogorszyć historię użytkownika, uniemożliwiając zaciągnięcie kredytu. Swoją historię warto zweryfikować w BIK zawsze, gdy chcemy zaciągnąć nowe zobowiązanie.

 

Co to jest BIK?

Swoją weryfikację profilu kredytowego można sprawdzić wyłącznie online.

O swojej historii kredytowej nie można dowiedzieć się telefonicznie ani bezpośrednio w siedzibie BIK. Dla wielu klientów indywidualnych BIK jest czymś w rodzaju motywacji do rzetelnego spłacania należności. Zachęca bowiem do budowania pozytywnej historii kredytowej, pozwalającej uzyskać zaufanie banków i innych instytucji.

 

O czym informuje wpis do BIK?

Z biurem informacji kredytowej współpracują wszystkie banki komercyjne jak i spółdzielcze w Polsce.

BIK przetwarza zarówno pozytywne jak i negatywne informacje. Dla kredytodawców dostęp do tego typu informacji jest wsparciem w podejmowaniu decyzji kredytowych. Informacje o zobowiązaniach klienta pomagają ocenić jego sytuację i określić, czy będzie w stanie terminowo regulować raty. Blisko 90 proc. danych zgromadzonych w BIK to informacje pozytywne dla klientów, świadczą one o rzetelnie spłacanych zobowiązaniach i pozwalają klientom budować własną pozytywną historię kredytową. Dzięki niej, zgłaszając się do banku, SKOK-u lub firmy udzielającej kredytu konsumpcyjnego po pieniądze potrzebne na mieszkanie czy samochód, klient może liczyć nie tylko na przyznanie kredytu, ale na lepsze warunki finansowania.