co to jest bank inwestycyjny

Bank inwestycyjny - jest to bank specjalizujący się w gwarantowaniu emisji papierów wartościowych, obrocie papierami inwestycyjnymi oraz inwestowaniu.

Usługi banków inwestycyjnych obejmują np. pośrednictwo pomiędzy emitentami papierów wartościowych a inwestorami, udzielenie gwarancji, obsługę transakcji fuzji i przejęć zarządzanie aktywami, obsługę i doradztwo przy restrukturyzacjach  przedsiębiorstw czy też doradztwo finansowe dla dużych klientów instytucjonalnych. Banki inwestycyjne funkcjonują zarówno na rynku finansowym pierwotnym jak i wtórnym. Do działań na rynku pierwotnym można zaliczyć rolę banku jako pośrednika między emitentem a inwestorem, z kolei na rynku wtórnym bank inwestycyjny może działać jako broker lub dealer. W przypadku brokera bank tylko kojarzy oferty dla nabywców jak i  zbywców, otrzymując prowizję. Natomiast jako dealer prowadzi handel na własną rękę, a na jego zysk składa się wówczas różnica i ewentualnie zysk kapitałowy.

 

Do zakresu usług świadczonych przez banki inwestycyjne należą:

 • Operacje na rynku papierów wartościowych( m. in. działalność dealerska, pośrednictwo w obrocie papierami wartościowymi, działalność brokera,, gwarantowanie emisji),
 • zarządzanie funduszami (np. tworzenie i zarządzanie funduszami podwyższonego ryzyka, zarządzanie płynnymi aktywami i udziałami klientów ),
 • operacje na rynku pieniężnym (m. in. transakcje na rynku papierów dłużnych przedsiębiorstw, transakcje na rynku międzybankowym).

 

Najbardziej znane banki inwestycyjne to:

 • Barclays -  brytyjska firma holdingowa, globalny finansowy dostawca usług działający na wszystkich kontynentach, autoryzowany i regulowany przez Financial Services Authority- Brytyjski Urząd ds. Usług Finansowych.
 • Bank of America- jeden z największych banków świata pod względem wielkości aktywów zajmuje 1 miejsce w USA wśród banków. Ma siedzibę w Charlotte w Karolinie Północnej. Korzenie banku sięgają 1784r. kiedy to został założony Bank of Massachusetts.
 • Citibank- zaliczany jest do największych w świecie banków obsługujących klientów indywidualnych. Jest częścią dostawcy usług finansowych Citigroup, swoją siedzibę ma w Nowym Yorku.
 • Goldman Sachs- jeden z największych banków inwestycyjnych na świecie, założony w 1869r. oraz mający swoją siedzibę w Nowym Yorku. Goldman Sachs ma biura w głównych centrach finansowych m. in.: Nowy Jork, Londyn, Chicago, Los Angeles, San Francisco, Frankfurt, Zurych, Paryż, Sao Paulo, Hongkong, Pekin, Singapur, Sydney, Dubaj, Mediolan, Tokio, Tajpej, Moskwa, Toronto, od maja również w 2011r. w Warszawie.
 • Credit Suisse- szwajcarskie przedsiębiorstwo finansowe, mające swoją siedzibę w Zurychu, w Szwajcarii.
 • Deutsche Bank-  bank międzynarodowy, działający na całym świecie. Siedzibą jest Frankfurt nad Menem, funkcję dyrektora generalnego sprawuje John Cryan.
 • Morgan Stanley- jeden z największych banków inwestycyjnych na świecie, działa jako doradca finansowy dla największych firm, rządów oraz instytucji na całym świecie. Jest liderem w zakresie bankowości inwestycyjnej oraz usługach dla klientów biznesowych.
 • UBS - szwajcarskie przedsiębiorstwo finansowe z głównymi oddziałami w Zurychu i Bazylei. Posiada biura także w Nowym Yorku. Zajmuję się bankowością prywatną, inwestycyjną i obrotem papierami wartościowymi. Powstał z połączenia Union Bank od Switzerland i Swiss Bank Corporation w czerwcu 1998r.

 

Do klientów banku inwestycyjnego zaliczani są najczęściej :

 • Klienci korporacyjni (przedsiębiorstwa),
 • samorządy terytorialne,
 • fundusze inwestycyjne,
 • fundusze emerytalne,
 • fundusze hedgingowe.

 

 

Pliki cookies