import definicja

Import jest to przywóz towarów, usług bądź kapitału z zagranicy w celu wykorzystania ich na rynku wewnętrznym, innymi słowy to zakup towarów i usług produkowanych za granicą lub inaczej prościej przywóz czegoś spoza granic obszaru celnego.

Zazwyczaj obszarem tym jest terytorium państwa, ale np. dla krajów należących do Unii Europejskiej import dotyczy zakupu towarów, usług spoza UE, bowiem jednak zakup towarów w obrębie Unii Europejskiej nie jest importem a jest to tak zwany zakup wewnątrz wspólnotowy, ponieważ import towarów czy usług obniża koszty produkcji i jest opłacalny z punktu widzenia ekonomicznego, w dzisiejszych czasach wszystkie kraje w mniejszym lub w większym stopniu uzależnione są od importu.

 

Najogólniejszy podział pozwala nam wyróżnić trzy główne typy importu:

1.Import kompletny- w stosunku do produkcji krajowej to import niezbędny sensu stricte, więc import pokrywający w danym momencie różnice między wielkością globalnego importu niezbędnego, a wielkością produkcji krajowego danego towaru

2. Import substytucyjny, tj. zastępujący produkcje krajową – import niezbędny sensu largo, o podjęciu decyzji importowych decyduje w głównej mierze ( jednak nie tylko ) porównanie kosztów i cen towarów krajowych z zagranicznymi ponieważ import ten zastępuje w pewnej mierze towary krajowe.

3. Import niezbędny ( wyłączny )- głównym źródłem jest niemożność zaspokojenia przez producentów w danym kraju popytu generowanego przez konsumentów i inwestorów w tymże kraju, przy czym może on uwzględnić całkowity lub częściowy brak możliwości produkcji danego kraju.

 

Ze względu na okres w czasie w którym występuje brak importowanych towarów bądź usług wyróżnia się :

  • Import długotrwały- występuje w sytuacji trwałego niedysponowania określonymi towarami lub usługami- nigdy nie może być usunięty. Wynika on ze strukturalnych bądź klimatycznych ograniczeń danego kraju m.in. kraj nie dysponuje zasobami pracy, kapitału itd. ( Polska nie posiada zasobów niektórych rud metali i musi je importować, inną przyczyną importu wyłącznego może być efekt opóźnienia pod względem rozwoju gospodarczego, poziomu technicznego czy też poziomu wykształcenia obywateli, ponadto mówimy o imporcie niezbędnym również w sytuacji, gdy dany kraj mógłby produkować, wydobywać bądź pozyskiwać dany towar lub usługę, lecz koszty pozyskania byłyby bardzo wysokie bądź znacznie wyższe w stosunku do produkcji za granicą.
  • Import o charakterze średniookresowym- ma on charakter przejściowy i występuje stosunkowo często w dzisiejszej gospodarce, jest spowodowany przyczynami średniookresowym możliwymi do przezwyciężenia w ciągu 5-10 lat., przyczyny te mają zazwyczaj charakter techniczny lub często ekonomiczny wynikający z różnic w poziomach rozwoju gospodarczego
  • Import o charakterze krótkookresowym ( przejściowy )- wiąże się go głównie z wahaniem koniunktury lub oddziaływaniem trudnych do przewidzenia sytuacji takich jak strajk czy nieurodzaj, załamania koniunktury. wymagają dokonywania zmiennych transakcji importowych nowych towarów lub usług.

 

Ze względu na dysponowanie danym towarem lub jego całkowity brak:

- import niezbędny sensu stricto0 wymuszony jest przez całkowity brak określonych towarów-  z przyczyn długookresowych, średniookresowych lub krótkookresowych

- import niezbędny sensu largo- gdy kraj dysponuje  niewystarczającymi zasobami określonego towaru w odniesieni do rosnącego zapotrzebowania.

 

Pliki cookies