klient

Klient w Polskim prawie definicja klienta Ne została określona, w potocznym język pojęcie jego zostało utożsamione z definicją konsumenta, jednak różnica między nimi polega na tym w jakim celu zostaje zakupione dobro. W przypadku konsumenta to zakup w celu konsumpcji zaspokojenia własnych potrzeb. Klientami są także podmioty, które zakupują dobro w celu dalszej dystrybucji w celu osiągnięcia określonych korzyści ( m.in. dystrybutorzy), natomiast każdy konsument to klient. Podmioty gospodarcze oferujące swoje dobra na rynku konkurencyjnym dążą do osiągnięcia najlepszych wyników przez zainteresowanie klienta swoją marką, a następnie długotrwałą współpracę, dzięki której efektem jest przychód stały wynikający z owej współpracy. Długotrwałe relacje z wieloma klientami utrzymują rentowność przedsiębiorstwa na wysokim poziomie i zapewniają zysk i możliwość przetrwania, szczególnie w warunkach dużej konkurencji, by mogło to mieć miejsce oprócz samej sprzedaży dobra należy wziąć pod uwagę satysfakcje klienta, na którą składa się zadowolenie z przeprowadzonej transakcji, jakość obsługi, spełnienie przez dobro oczekiwań klienta, również dodatkowe korzyści otrzymane z tytułu zakupienia towaru bądź usługi czyli zniżki, gwarancja, domowy serwis naprawczy oraz programy lojalnościowe. Klient przez swoje/ swój udział w transakcji kupna- sprzedaży, kształtuje popyt na dane dobro, uwarunkowując jego najbardziej pożądane cechy, oraz zmuszając producentów do dostawania produktów bądź usługi do oczekiwań rynku.

 


Przedsiębiorstwa same decydują o profilu klienta, do którego chcą dotrzeć, w zależności od typu produktu i pożądanej grupy docelowej, można wyodrębnić następujące kryteria segmentacji klientów indywidualnych:

- Geograficzna- gęstość zaludnienie, klimat oraz odległość od środków transportu,

- ekonomiczne- dochód oraz jego źródła,

- styl życia- zainteresowania, panująca moda oraz przekonania,

- społeczne- wykształcenie, przynależność do dane grupy społecznej, religia, kultura,

- demograficzne- płeć, wykształcenie, wiek, faza cyklu życia w rodzinie.

 


Dzięki wyżej wymienionym podziałom można dojść do wniosku, iż wszyscy klienci są ważni, jednak niektórzy są ważniejsi niż inni, zatem lepszym klientom powinno się dawać lepsze korzyści w celu utrzymania ich, również w celu zachęcenia innych, by zajmowali wyższe pozycje:

- Klienci najbardziej opłacalni- zasługujący na największą uwagę,

- klienci najbardziej rozwojowi- zasługujący na największą uwagę w dalszej perspektywie,

- klienci najbardziej zagrożeni- w tym przypadku konieczna jest szybka interwencja by zapobiec ich odejściu,

- klienci najbardziej kłopotliwi- to ci klienci którzy nie przynoszą zysku, a jeśli przynoszą to jest on niższy od sprawianych przez nich kłopotów.

 


 

 

Pliki cookies