lojalność klienta

John O’ Shauhnessy przez lojalność rozumie wierne przywiązanie do marki na dobre oraz złe. Lojalność jest oparta na osobistej więzi nabywcy z marką wiąże się ona z lubieniem marki oraz jej preferowaniem a także deklaracja jej kupowania w przyszłości. Natomiast nawyk oznacza ponownie zakupów tej samej marki będące wynikiem przekonania klienta, że te same motywy, które spowodowały pierwotny wybór dane marki determinują również obecne decyzje. Konsument nie jest przywiązany do danej marki, jest nawet podatny na zmianę marki pod wpływem korzystnych ofert promocyjnych.

 

 


Amerykański profesor w dziedzinie zarządzania marką Dawid Aaker rozróżnia pięć poziomów lojalności wobec marki:

- Nabywca nielojalny- nie ma sprecyzowanej marki, przy wyborze kieruje się wyłącznie ich dostępnością bądź ceną,

- nabywca nawykowy- poziom niezadowolenia nie jest na tyle wysoki by prowadzić do zmiany marki. Zmiana marki wymaga wysiłku dlatego konkurenci powinni starać się, by zmiana marki niosła ze sobą korzyści dla klienta,

- nabywca zadowolony z marki przy wysokich kosztach zmiany na inną- kosztami tymi mogą być pieniądze, czas bądź ryzyko związane z działaniem nieznanego produktu. W takim przypadku odpowiednią strategią jest zaoferowanie klientom zachęt finansowych, lub na tyle widocznych korzyści, by uzasadniły zmianę marki,

- nabywcy lubiący markę, traktujący ją jak przyjaciela- ich preferencje są stymulowane przez doświadczenia związane z daną marką bądź wysoko postrzegana jakością, lubienie to nie ma jednak charakteru konkretnego. Konsument nie potrafi sprecyzować przyczyn, które są powodem przywiązania do danej marki,

- konsumenci zagorzali- odczuwają dumę z odkrycia oraz bycia użytkownikiem danej marki. Marka dla nabywcy ma znaczenie funkcjonalne oraz symboliczne, konsumenci tego typu są o tyle ważni, ze względu na wpływ jaki mogą wywrzeć na innych konsumentów przez swoje rekomendacje.

 


Lojalność klienta wobec marki to efekt:

- Nauczenia się poprzez konsumenta, że określona marka najlepiej zaspokaja jego potrzeby,  przynosi mu wyjątkowe oraz pożądane przez niego korzyści,

- tego że wizerunek marki, jej osobowość odpowiada osobowości oraz stylu życia konsumenta,

- wytworzenia się więzi emocjonalnej konsumenta z marką, w wyniku emocjonalnego oddziaływania marki na konsumenta.