Zadowolenie klienta

Zadowolenie klienta to stan psychiczny, w którym znajdujemy się po użyciu danego produktu. Pojęcie to odnosi się nie tylko do użytkowników finalnych, ale także do osób zaangażowanych w sprzedaż dobra. Konsument może być zadowolony bądź niezadowolony z wyboru produktu czy marki, zadowolenie klienta to kombinacja dobrego produktu- chodzi tu o jego jakość, jego ceny odpowiedniego serwisu oraz obsługi klienta. Konsument jest zadowolony jeśli otrzymał to czego się spodziewał, lub zakup przerósł jego oczekiwania. Zadowolenie klienta możemy stopniować, ponieważ konsument może być częściowo zadowolony np. z niektórych cech marki, a inne mogą mu zupełnie nie odpowiadać, Na przykład możemy być zadowoleni z wielkości zakupionego mieszkania, jednak nie jesteśmy zadowoleni z jego wystroju oraz usytuowania. Ten stan psychiczny jest niezmiernie ważny w przypadku gdy klient podejmuje decyzję o ponownym zakupie danego dobra. Właśnie dlatego znajduje się w centrum uwagi działań marketingowych, dzięki reklamom konsumenci mają wyobrażenie o produkcie, zdobywają potrzebne informacje o nim. Niezmiernie ważne są też opinie przyjaciół, znajomych, rodziny o danym dobrze, ponieważ wpływają one na decyzje związane z zakupem produktu i mogą sprzyjać pozyskiwaniu nowych konsumentów.


O tym czy klient jest zadowolony czy nie decyduje wiele czynników. Generują one nie tylko satysfakcję osoby, która nabywa dane dobro, ale także jakość, emocje, doświadczenie, bądź wartość. Na poziom zadowolenia, oprócz rzeczywistych cech danego produktu, składa się bowiem charakter samego nabywcy, jego oczekiwania oraz potrzeby. W ujęciu podmiotowym wszystkie te czynniki można uporządkować w trzy grupy:

- Dotyczące samego produktu- tutaj będzie mieściło się wszystko to co związane z produktem oraz jego fizycznymi, rzeczywistymi cechami, mówi się więc o jego jakości, opakowaniu , cenie, funkcjonalności, marce itp., im wyższa jakość tym klient będzie bardziej zadowolony. Jednak jedną z najważniejszych cech produktu, na którą każdy konsument zwraca uwagę to cena, bardzo często staje się ona wskaźnikiem jakości, ponieważ dla przedsiębiorcy, któremu zależy na zadowoleniu klienta, istotne jest zwrócenie uwagi  na to by cena była adekwatna do jakości produktu.

- Związane z klientem- w tej grupie znajdować się będzie wszystko to, co możemy powiedzieć o kliencie kiedy ten podejmuje decyzję zakupową. Istotne są dotychczasowe doświadczenia danego konsumenta i jego oczekiwania w stosunku do produktu oraz obsługi. Im te wymagania są wyższe tym trudniej jest go zadowolić. Duże znaczenie mają również indywidualne cechy charakteru osobowości klienta.

- Dotyczące sprzedawcy- w tej grupie czynników zawierają się cechy  firmy, sprzedawcy i obsługa klienta, przede wszystkim istotny staje się wygląd sklepu, personelu oraz jego cechy charakteru- ogólna prezentacja, empatia, troska o dobro i szybkie reagowanie na wymagania konsumenta, również umiejętność nawiązywania kontaktu. Istotne stają się również procedury, jakie wdraża przedsiębiorstwo w  obsługę klienta ( m.in. reklamacje ). Na zadowolenie konsumentów wpływają bowiem wszelkie promocje, głównie znaczenie będą miały atrakcyjne obniżki cenowe, merchandising w miejscu sprzedaży, również reklama w telewizji czy radiu.