Koszt utraconych możliwości

Koszt utraconych możliwości inaczej koszt alternatywy, koszt utraconych korzyści- podjętej decyzji ( rozwiązania) są to potencjalne możliwości utracone  wskutek podęcia tego rozwiązania (decyzji), przekładając tę ogólną zasadę na rynek dóbr oraz usług, powiemy iż koszt alternatywny danego dobra to ilość innego dobra, z której trzeba zrezygnować, aby możliwe było wyprodukowanie ( inaczej skonsumowanie) kolejnej jednostki tego pierwszego dobra. W praktyce każda nasza decyzja związana jest z korzyściami płynącymi z podjętego wyboru, ale i również z kosztami tego wyboru. Decydując się m.in. na podjęcie studiów w trybie dziennym powinniśmy rozważyć koszty utraconych możliwości płynące z niemożliwością podjęcia stałej pracy. Analizując koszty oraz korzyści podęcia studiów, rozpatrujemy fakt, że przez okres najbliższych 3-5 lat nie będziemy finansowo niezależni jak gdybyśmy wtedy pracowali. Jednakże podjęcie studiów niesie ze sobą przyszłe korzyści m. in. wyższe wynagrodzenie. Kosztem alternatywnym niepodjęcia studiów, będą więc niższe zarobki w przyszłości, z kosztem alternatywnym mamy do czynienia właściwie zawsze nawet jeśli nie widzimy początkowo wyboru. Załóżmy, że na przykład decydowaliśmy się zdeponować nasze oszczędności w banku. Korzyścią takowego rozwiązania jest przychód związany z oprocentowaniem depozytu, nawet gdy nie rozpatrywaliśmy innych możliwości wykorzystania oszczędności tak oto ponieśliśmy koszt alternatywny, ponieważ deponując pieniądze na długoterminowe lokacie zamrażamy je pozbawiając się możliwości przeznaczenia ich na konsumpcję, zakupienie akcji czy działów w funduszu inwestycyjnym. Pozostawienie oszczędności w przysłowiowej skarpecie, podjęcie to również decyzji o rezygnacji z inwestowania czy innych form oszczędzania. Przyjęło się uważać, iż kosztem alternatywnym są najważniejsze możliwe korzyści ( wartość najlepszej utraconej inicjatywy), których nie osiągniemy z powodu podjęcia danej decyzji.

W zrozumieniu kosztu alternatywnego może pomóc graficzne przedstawienie krzywej możliwości produkcyjnych, poruszając się po której rezygnujemy z części produkcji jednego dobra na korzyść produkcji drugiego. O koszcie alternatywnym w przypadku konsumpcji mówimy wtedy iż przy ograniczonym budżecie możemy sobie pozwolić na zakup danej ilości jednego dobra rezygnując tym samym z pewnej ilości dobra drugiego.

Przy omówieniu pojęcia koszt alternatywny należy zwrócić uwagę na problem rzadkości. Jak pisze Tomasz Zalega jest to ograniczona dostępność danego dobra czy usługi. Występuje on zawsze, gdy zapotrzebowanie ludzi na dobra bądź usługi jest większe niż możliwość ich wyprodukowania bądź świadczenia ( T. Zalega, 2015, s. 10). Rzadkość jest wynikiem ograniczoności zasobów, przez tę właśnie rzadkość zasobów oraz potrzeby które są nieograniczone ludzie muszą ciągle dokonywać wyboru, co i jak produkować.