agent ubezpieczeniowy

Agent ubezpieczeniowy jest to osoba prowadząca własną działalność gospodarczą opierającą się na umowie agencyjnej zawartej z multiagencją ubezpieczeniową zrzeszającą oferty wielu firm, bądź bezpośrednio z konkretną lub konkretnymi firmami ubezpieczeniowymi. Aby móc posługiwać się określeniem agent ubezpieczeniowy oraz wykonywać pracę związaną z udzielaniem ubezpieczeń należy przejść szkolenie oraz zostać wpisanym do krajowego rejestru agentów ubezpieczeniowych. Agent ubezpieczeniowy działa w imieniu zakładu ubezpieczeń, którego reprezentuje a jego zadaniem jest dobranie odpowiedniej oferty ubezpieczeniowej dla klienta oraz podpisanie umowy. Swoje wynagrodzenie w większości osiąga na podstawie prowizji uzyskanej z podpisanych umów.  Misją agentów ubezpieczeniowych jest pomoc klientom w celu zapewnienia jak najlepszej polisy ubezpieczeniowej. W przypadku niewłaściwego postępowania agenta związanego z konkretnym zakładem ubezpieczeniowym, za jego błędy odpowiada zakład z którym współpracuje. Gdy agent związany jest z multiagencją, bądź świadczy usługi dla kilku zakładów, za nieuczciwą działalność (np. proponowanie niekorzystnych umów) odpowiada samodzielnie.