aktuariusz

Aktuariusz jest to osoba zajmująca się obliczaniem ryzyka związanego z branżą ubezpieczeń, planów emerytalnych oraz resekuracją. Aby móc wykonywać zawód aktuariusza należy spełnić kilka warunków takich jak: posiadanie wyższego wykształcenia, niekaralność, roczny staż zawodowy na tym stanowisku oraz przejście egzaminów Komisji Nadzoru Finansowego. W Polsce każdy zakład ubezpieczeniowy musi powołać Aktuariusza zajmującego się kalkulacją ryzyka związanego z oferowanymi produktami ubezpieczeniowymi. W każdym zakładzie ubezpieczeniowym aktuariusz posiada szereg obowiązków związanych z jego funkcjonowaniem. Najważniejszymi z nich są między innymi kalkulacja ryzyka związanego z kosztami oferowanych produktów ubezpieczeniowych oraz zobowiązań wobec klientów (np. odszkodowania), kondycji finansowej zakładu ubezpieczeń oraz operacyjnego związanego z funkcjonowaniem firmy. Do jego obowiązków należy również kalkulacja składek polisowych.