broker ubezpiczeniowy

Broker ubezpieczeniowy jest to zawód, w którym w przeciwieństwa do agenta ubezpieczeniowego reprezentującego dany zakład ubezpieczeń ,broker reprezentuje samego klienta działając w oparciu o udzielone mu jego pełnomocnictwo. Głównym zadaniem brokera ubezpieczeniowego jest wybranie odpowiedniej dla klienta oferty ubezpieczeniowej. Zajmuje się on również reprezentowaniem klienta w kontaktach z zakładami ubezpieczeń oraz analizą sytuacji rynkowej tak aby określić niezbędne potrzeby klienta oraz zminimalizować ryzyko związane z rynkiem ubezpieczeń. Każdy broker ubezpieczeniowy musi przejść państwowy egzamin dopuszczający go do pracy na tym stanowisku. Sam egzamin składa się ze 100 pytać oraz trwa 3 godziny. W przypadku zdania egzaminu (niezbędne 80% poprawnych odpowiedzi) kandydat na brokera jest zapraszany do etapu ustnego przed komisją egzaminacyjną. Bez wątpienia zawód brokera ubezpieczeniowego należy do jednych z najtrudniejszych zawodów. Aby odpowiednio go wykonywać potrzebny jest stały rozwój w postaci szkoleń oraz systematyczne przeprowadzanie analizy w celu posiadania aktualnej wiedzy na temat rynku. Tak wysokie wymagania związane z tym zawodem wiążą się jednak z wysokim wynagrodzeniem brokerów ubezpieczeniowych oraz poważaniem wśród osób związanych z rynkiem ubezpieczeń.