polisa ubezpieczeniowa

Polisa ubezpieczeniowa jest to dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczeniowej. Każda polisa ubezpieczeniowa musi zawierać podstawowe dane osoby bądź podmiotu ubezpieczeniowego. Powinna na niej znajdować się również suma ubezpieczenia,  warunki samego ubezpieczenia oraz okres czasu na jaki zostało zawarte.

W przypadku ubezpieczeń dowolnych można wyróżnić następujące rodzaje polis:


jednostkowe - w przypadku ubezpieczenia określonego mienia, osoby bądź odpowiedzialności cywilnej,
obrotowe – wykorzystywane podczas ubezpieczeń transportowych,
zbiorowe i grupowe – zwykle ubezpieczenia OC oraz zbiorowe,
blokowe – wykorzystywane przez pośredników ubezpieczeniowych, charakteryzują się uproszczoną formą.